Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Vẽ biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc qua các năm.

Dựa vào bảng 18.2:

Bảng 18.2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở HAI TIỂU VÙNG ĐÔNG BẮC VÀ TÂY BẮC QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Tiểu vùng

1995

2000

2010

Tây Bắc

320,5

541,1

2030,7

Đông Bắc

6179,2

10657,7

163950,4

a) Vẽ biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc qua các năm.

b) Nhận xét

Trả lời:

a) Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc qua các năm

b) Nhận xét:

Qua biểu đồ ta thấy mức độ chênh lệch rất lớn giữa khu vực Đông Bắc và Tây Bắc về giá trị sản xuất công nghiệp, năm 1995 giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc cao gấp 19 lần Đông Bắc thì đến năm 2010 đã lên tới 80,7 lần. Đây là sự chênh lệch rất rõ rệt đã phản ánh chính xác trình độ phát triển kinh tế cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên mà hai khu vực này có được.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan