Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 7 Trang 72 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Read the tips for saving water and choose the correct title for each tip. Tip 2 has been done for you.

Read the tips for saving water and choose the correct title for each tip. Tip 2 has been done for you.

 (Đọc các hướng dẫn tiết kiệm nước và chọn tiêu đề đúng cho mỗi hướng dẫn. Hướng dẫn 2 đã được làm sẵn cho bạn.)

TIP TITLES

Kettles (ấm đun nước)

Washing Your Car ( rửa ô tô)

Dripping Tap ( vòi nước chảy nhỏ giọt)

Toilet 

Showers ( vòi tắm)

Washing Food ( rửa thực phẩm)

SAVING WATER TIPS

1.__________

Use a sink with the plug in, or better still use a bowl 'big enough to fit everything in. This stops the tap from running whilst you wash your fruit and vegetables. (Sử dụng bồn rửa với với công tắc, hoặc tốt hơn sử dụng 1 chậu đủ lớn cho mọi thứ. Ddieuf này giúp ngừng vòi nước chảy trong khi bạn rửa hoa quả hay rau)

2.                    

A dripping tap can waste over 5,000 liters of water a year and it is usually fixed by replacing the washer.

(Một vòi nước rò rỉ có thể tốn 5,000 lít nước mỗi năm và nó thường xuyên được sửa bằng việc thay gioang)

3.____________

Avoid using the garden hose to wash your car and use a bucket instead. . A bucket uses just 8 liters of water compared to over 200 liters used by the hosepipe. 

(Tránh sử dụng ống vòi trong vườn để rửa ô tô và sử dụng xô  chậu thây thế. 1 cái thùng chỉ 8 lít nước so với 200 lít nếu sử dụng vòi ống.

4. ___________ .

Have a low flush toilet installed as these offer you a choice of long or short flush.

(Cài đặt xả nước toilet chậm sẽ giúp bạn lựa chọn xả dài hay ngắn)

5.___________

Make sure you do not overfill the kettle and boil only what you need. 

(Chắc chắn bạn không đổ quá đầy ấm điện và đun sôi chỉ lượng mà bạn cần)

6.____________

Having a bath uses about 80 liters of water compared to only 35 liters used for a minute shower

(Tắm  bằng bể tắm mất khoảng 80 lít nước so với 35 lít nếu sử dụng vòi hoa sen)

Đáp án

1. Washing Food                 2. Dripping Tap

3. Washing Your Car           4. Toilet

5. Kettles                             6. Showers

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan