Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 15 phiếu

Điền ng hoặc ngh:

1. Điền ng hoặc ngh 

.......ười cha, con ........é,  suy ........ĩ, .........on miệng

2. Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch :

con .......ai, cái ........ai, .......ồng cây, .........ồng bát

b  at hoặc ac :

bãi c....., c..... con, lười nh...., nhút nh......

TRẢ LỜI:

1. Điền ng hoặc ngh:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) at hoặc ac

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan