Chính tả - Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 73 phiếu

Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm

1. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương : 36 tiến sĩ.

2. Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình dưới đây:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

.......

a

ng

nguyên

.......

....... .......

Nguyễn

.......

....... .......

Hiển

....... 

....... .......

khoa

.......

.......

....... 

thi

....... 

.......

....... 


Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

làng

....... 

.......

.......

Mộ

....... 

.......

.......

Trạch

....... 

.......

.......

huyện

.......

.......

.......

Bình

....... 

.......

.......

Giang

....... 

.......

.......

Trả lời : 

1. Ghi lại phần vần của những tiếng:

a) Trạng: ang , nguyên: uyên , khoa: oa , thi: i.

b) Làng: ang , Mộ ; ộ , Trạch: ạch; Giang: ang.

2. 

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

 

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiển

 

n

khoa

o

a

 

thi

 

i

 

 

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

làng

 

a

ng

Mộ

 

ô

 

Trạch

 

a

ch

huyện

u

n

Bình

 

nh

Giang

 

a

ng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan