Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing - trang 26 - Unit 3 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit. Viết lại các ý trong mục 3 - đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này.

1. Rewrite the ideas in 3, READING, in the form of advice. Use the phrases for giving advice you have learnt in this unit.
Viết lại các ý trong mục 3 - đọc hiểu theo dạng câu khuyên bảo. Sử dụng các cụm từ đã được học trong bài này.

Example:

Create your own study aids.

—► I think you should create your own study aids ...

It might help to create your own study aids ...

Have you thought about creating your own study aids...

2. Match the following pieces of advice to the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR.

Nối các ý sau với các câu khuyên bảo ở bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp.

A. It might help if you try to be open and friendly first. This will make it easier to make newfriencs

B. Have you thought about asking someone to show you how to fix it?

C. The change is normal, but if you are worried, it might help to call a helpline.

D. I think you should relax now. You've done very well in the exam.

E. It might be, a good idea to find out about the format of the exam in advance.

F. If I were you, I would talk to the teacher about this problem.

Key - Đáp án:

1. A-5; B-4; C-6; D-2; E-1; F-3

 

3. Now look again at the situations in 1, VOCABULARY & GRAMMAR. This time give your advice for each problem.

Nhìn vào bài 1 mục Từ vựng và ngữ pháp, đưa ra lời khuyên của bạn cho mỗi vấn đề.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan