Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 35 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

Make sentences, using the words and phrases provided. You can add some words or make changes.

E. Writing – Viết

1. Make sentences, using the words and phrases provided. You can add some words or make changes.

Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được cho. Bạn có thể thêm một số từ hoặc thay đổi.

1. Tipping/ now custom/ Viet Nam/ so/ you/ not/ have/ tip/ if/ don't want.

2. However/ some/ people/ tip/ because/ they/ think/ Service/ good.

3. In/ countries/tipping/ be/ usual/thing.

4. For example/ in/ us/ people/ tip/ 15/ 20 per cent/ of/ bill/ in/ restaurant/ café.

5. Reason/ be/ in/ us/ waiter/ waitress/ be/ pay/ less/ minimum wage.

6. In Brazil/standard/tip/ in/ restaurant/ be/ 10 percent.

7. However/ this/ be/ usually/ include/ in/ bill.

8. At/ hotel/ 10/15 per cent/ Service charge/ be/ include/ in/ bill.

KEY

1. Tipping is not a custom in Viet Nam, so you don't have to tip if you dorYt want to.

2. However, some people tip because they think the Service is good.

3. In some countries, tipping is a usual thing.

4. For example, in the us people tip 15 to 20 per cent of the bill in restaurants or cafés.

5. The  reason is that in the us waiters and waitresses are paid less than the minimum wage.

6. In Brazil, the Standard tip in restaurants is 10 percent.

7. However, this is usually included in the bill.

8. At hotels, a 10 to 15 per cent Service charge is included in the bill.

 

2. Your friend from the UK is visiting your house. Read her email and reply to it.

KEY

Students'answers

Câu trả lời của học sinh

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan