Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Phần thưởng trang 33, 34, 35 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 33, câu 2, 3 trang 34, câu 4 trang 35, - Bài 1: Phần thưởng Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ phẩm chất có trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Câu 1 trang 33 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về thiếu nhi. 

Phương pháp:

Em tìm hiểu kĩ một bài thơ về thiếu nhi để viết vào Phiếu đọc sách cho phù hợp.

Trả lời:

- Tên bài thơ: Tập làm bác sĩ

- Tác giả: Hồ Viết Bình 

- Nội dung: Người cháu tập làm bác sĩ, bắt ông làm bệnh nhân. Khi ông đau cổ, cháu lấy nhầm thuốc cho ông và được ông căn dặn mai này vào trường y phải học hành cẩn thận.

- Hình ảnh đẹp: Mai này vào trường y => Mở ra viễn cảnh người cháu thực hiện ước mơ thở nhỏ.

Câu 2 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ phẩm chất có trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng 

1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

2. Học tập tốt, lao động tốt

3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

                        Hồ Chí Minh

a. Từ ngữ chỉ hoạt động

b. Từ ngữ chỉ phẩm chất

Phương pháp:

Em tìm những từ ngữ chỉ những nội dung trên trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. 

Trả lời:

a. Từ ngữ chỉ hoạt động: yêu, học tập, lao động, giữ gìn vệ sinh.

b. Từ ngữ chỉ phẩm chất: đoàn kết, kỉ luật, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Câu 3 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 1-2 từ ngữ có thể kết hợp với mỗi từ ngữ sau:

chăm chỉ             giữ gìn                học hỏi

M: Chăm chỉ học tập

Phương pháp:

Em hãy sử dụng các từ ngữ trên để ghép với các từ ngữ khác tạo thành cụm từ có nghĩa.

Trả lời:

- Chăm chỉ: chăm chỉ làm việc, chăm chỉ hoạt động, chăm chỉ sáng tạo,…

- Giữ gìn: giữ gìn vệ sinh, giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn sức khỏe,….

- Học hỏi: ham học hỏi, học hỏi kinh nghiệm,…

Câu 4 trang 35 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 1 - 2 câu nói về hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. 

Phương pháp:

Em đọc kĩ lại 5 điều Bác Hồ dạy và đặt các câu về các hoạt động học tập, rèn luyện mà Bác đã dạy thiếu niên nhi đồng. 

Trả lời:

- Bạn An thường xuyên vệ sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

- Lớp 3A rất đoàn kết.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan