Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 13: Bàn tay cô giáo trang 28, 29 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 28, câu 3, 4 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Viết 2 – 3 câu kể về một giờ học em thấy thú vị.

Câu 1 trang 28 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu kể về một giờ học em thấy thú vị.

Gợi ý:

- Đó là giờ học môn nào?

- Trong giờ học, em được tham gia vào những hoạt động nào?

- Em cảm nhận thế nào về giờ học đó? 

Phương pháp:

Em tự liên hệ bản thân và dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập

Trả lời: 

Giờ học em cảm thấy thú vị đó là môn toán. Trong giờ học ấy, em được tham gia vào các trò chơi, thảo luận nhóm,… để tìm hiểu kiến thức. Em thấy rất vui và luôn mong chờ đến giờ học.

Câu 2 trang 28 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền hoặc n vào chỗ trống.

Tớ là chiếc xe lu

Người tớ to ….ù …..ù.

 

Con đường …ào mới đắp

Tớ san bằng tăm tắp.

 

Con đường …ào rải nhựa

Tớ là phẳng như lụa.

 

Trời …óng như …ửa thiêu

Tớ vẫn …ăn đều đều.

 

Trời …ạnh như ướp đá

Tớ càng …ăn vội vã.

(Theo Trần Nguyên Đào)

b. Điền tiếng chứa vần ăn hoặc ăng vào chỗ trống. 

Đêm về khuya, cảnh vật ___ vẻ, yên tĩnh. Mặt ___ đã lên cao, tròn vành vạnh. Ánh ___ sáng ___ vặc, chiếu xuống mặt hồ. Những gợn sóng lăn ___ phản chiếu ánh sáng lóng lánh như ánh bạc.

(Theo Bảo Khuê)

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.    

Trả lời: 

a.

Tớ là chiếc xe lu

Người tớ to lù lù.

 

Con đường nào mới đắp

Tớ san bằng tăm tắp.

 

Con đường nào rải nhựa

Tớ là phẳng như lụa.

 

Trới nóng như lửa thiêu

Tớ vẫn lăn đều đều.

 

Trời lạnh như ướp đá

Tớ càng lăn vội vã.

b.

Đêm về khuya, cảnh vật vắng vẻ, yên tĩnh. Mặt trăng đã lên cao, tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu xuống mặt hồ. Những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lóng lánh như ánh bạc.

Câu 3 trang 29 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Tìm từ ngữ được tạo bởi mỗi tiếng cho trước.

Phương pháp:

Em dựa vào hiểu biết, suy nghĩ để hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Lao

Lao xao, lao tâm, lao lực, lao động, lao công, công lao, lớn lao,...

Lặng

Im lặng, lặng lẽ, thầm lặng, lặng thinh, phẳng lặng,...

Nao

Nao núng, nao nức, nao lòng, nao nao, nôn nao,...

Nặng

Nặng nề, nặng tình, nặng lòng,...

Lan

Lan man, lan can, tràn lan, lan tỏa,...

Lắng

Lắng nghe, lắng đọng, sâu lắng, trầm lắng,...

Nan

Nan giải, quạt nan,... 

Nắng

Nắng nóng, nắng gắt, say nắng, nắng vàng,...

Câu 4 trang 29 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Điền vào phiếu dưới đây các thông tin về một giờ học em mong muốn.

Phương pháp:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên mong muốn, nguyện vọng của mình.   

Trả lời: 

- Môn học: Tự nhiên và xã hội

- Thầy/ cô giáo: Thầy cô nhiệt tình,.....

- Địa điểm: Ngoại khóa khuôn viên trong hoặc ngoài trường

- Các hoạt động em mong muốn:

+ Xem quá trình phát triển của từng thời điểm của cây, hoa, lá, quả, rễ,….

+ Các hoạt động kết hợp vui chơi giải trí.

+ Các hoạt động thực tế

+ Các hoạt động trải nghiệm

+ Các trò chơi,…

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan