Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 16: Ngày em vào đội trang 34, 35 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 34, câu 3, 4, 5, 6 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật khác ở trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

Câu 1 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật khác ở trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách. 

Phương pháp:

Em tìm kiếm các câu đố trong sách, báo, tạp chí,... để hoàn thành bài tập.

Trả lời:

Phiếu đọc sách

- Ngày đọc: 23/06/2022

- Số câu đố đã đọc: 15 câu

- Các đồ vật được nói đến: Cục tẩy

Câu đố em thấy dễ đoán nhất:

Nhỏ như cái kẹo, dẻo như bánh giầy

Ở đâu mực dây, có em làm sạch.

Câu đố em thấy khó đoán nhất:

Vừa bằng đốt ngón tay

Day đi day lại mất bay hình thù.

Mức độ yêu thích:  sao

 

Câu 2 trang 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và xếp những từ ngữ phù hợp với các nhóm từ. 

Trả lời:

Người

Đồ vật

Hoạt động

Người mượn, người đọc, thủ thư.

Thẻ thư viện, phiếu mượn sách, sách, giá sách, báo.

Tìm sách, mượn, đọc, trả.

Câu 3 trang 35 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Câu nói của mỗi bạn ở tranh A và tranh B có gì khác nhau?

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh và hoàn thành bài tập.   

Lời giải:

 

Các câu ở tranh A

Các câu ở tranh B

Từ ngữ

Không có các từ ngữ thể hiện cảm xúc.

Có các từ ngữ nhấn mạnh như quá, lắm, thế.

Dấu câu

Kết thúc câu bằng dấu chấm.

Kết thúc câu bằng dấu chấm than.

Kiểu câu

Câu kể. 

Câu cảm thán.

Câu 4 trang 35 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Từ in đậm trong các câu nói ở bài tập 3 bổ sung điều gì cho câu?

a. Cảm xúc của người nói

b. Mong muốn của người nói

c. Nội dung kể, tả, giới thiệu 

Phương pháp:

Em xem lại các câu nói ở bài tập 3 để hoàn thành bài tập.   

Trả lời: 

Từ in đậm trong các câu nói ở bài tập 3 bổ sung cho câu: a. Cảm xúc của người nói 

Câu 5 trang 35 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Chuyển các câu dưới đây thành câu cảm (theo mẫu).

M: Quyển từ điển này hữu ích. → Quyển từ điển này hữu ích quá!

a. Bạn ấy đọc nhiều sách. → ……………

b. Thư viện trường mình rộng. →……………..

c. Thư viện đóng cửa muộn. →…………….. 

Phương pháp:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập.   

Trả lời: 

a. Bạn ấy đọc nhiều sách. → Bạn ấy đọc nhiều sách quá!

b. Thư viện trường mình rộng. → Thư viện trường mình rộng quá!

c. Thư viện đóng cửa muộn. → Thư viện đóng cửa muộn quá!

Câu 6 trang 35 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Viết câu cảm phù hợp với mỗi tình huống sau:

a. Nêu cảm xúc với thời tiết ngày hôm nay.

b. Nêu cảm xúc sau khi nghe bạn đọc diễn cảm một bài thơ. 

Phương pháp:

Em đọc tình huống và suy nghĩ để đặt câu phù hợp. 

Trả lời: 

a. Thời tiết hôm nay đẹp quá!

b. Bạn đọc thơ hay quá!

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan