Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 17: Ngưỡng cửa trang 40, 41 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 40, câu 2, 3 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Viết 2 – 3 câu về một câu chuyện hoặc bài thơ về mái ấm gia đình.

Câu 1 trang 40 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Đánh số thứ tự vào ô trống đúng theo trình tự các sự việc trong câu chuyện Sự tích nhà sàn.

1. Ngày xưa, người Mường chưa biết làm nhà, phải sống trong hang đá, hốc cây.

? Ông lão cùng vợ chặt cây, chọn gỗ, tìm nơi đất cao dựng ngôi nhà sàn giống hình một chú rùa, giúp che mưa, chắn gió, phòng tránh được thú dữ.

? Theo gương ông, mọi người đã dựng nhà sàn để ở, cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc hơn xưa.

? Có ông lão bắt được một con rùa, rùa đã mách cho ông lão cách làm nhà khi được ông tha chết.

Trả lời:

1. Ngày xưa, người Mường chưa biết làm nhà, phải sống trong hang đá, hốc cây.

3. Ông lão cùng vợ chặt cây, chọn gỗ, tìm nơi đất cao dựng ngôi nhà sàn giống hình một chú rùa, giúp che mưa, chắn gió, phòng tránh được thú dữ.

4. Theo gương ông, mọi người đã dựng nhà sàn để ở, cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc hơn xưa.

2. Có ông lão bắt được một con rùa, rùa đã mách cho ông lão cách làm nhà khi được ông tha chết. 

Câu 2 trang 41 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

 Làm bài tập a hoặc b.

a. Tìm từ ngữ có tiếng chứa iêu hoặc ươu.

- Viết từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu hoặc ươu dưới tranh.

- Tìm thêm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu hoặc ươu.

+ iêu: phát biểu,………….

+ ươu: ốc bươu,…………..

b. Điền en hoặc eng vào chỗ trống.

Hoa loa k….`….

Bác thợ r`…..

Giấy kh……

Tiếng k …..`…..

Kêu r….. r……

Hứa h..̣….

Nguyên v….̣…

Dế m`…..

Ch…. chúc

v….. sông

Đi m……

Nghe..̣.. ngào

 

Trả lời:

a. Tìm từ ngữ có tiếng chứa iêu hoặc ươu.

- Viết từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu hoặc ươu dưới tranh: Hươu cao cổ, con khướu, thả diều, đà điểu.

- Tìm thêm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu hoặc ươu.

+ iêu: phát biểu, cái niêu, phiếu bé ngoan, trải chiếu, thời khóa biểu,

+ ươu: ốc bươu, con hươu, ….

b.

Hoa loa kèn  

 Bác thợ rèn

 Giấy khen

Tiếng kèn

Kêu reng reng

Hứa hẹn

Nguyên vẹn

Dế mèn

Chen chúc

Ven sông

Đi men

Nghẹn ngào

Câu 3 trang 41 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu về một câu chuyện hoặc bài thơ về mái ấm gia đình.

Trả lời: 

Em rất thích bài thơ Gia đình hạnh phúc của tác giả Trần Thiên Ân. Bài thơ đã nêu lên tầm quan trọng của một gia đình hạnh phúc. Từ đó khiến em hiểu được và thêm yêu thương gia đình mình hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan