Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 2: Thư thăm bạn trang 75, 76 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 75, câu 2 trang 76 - Bài 2: Thư thăm bạn Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Đọc lại bài Thư thăm bạn, cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì.

Câu 1 trang 75 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc lại bài Thư thăm bạn, cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì.

Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

Trả lời:

Câu 2 trang 76 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho những nội dung em muốn viết trong bức thư gửi một người bạn ở xa.

Trả lời:

 

- Thăm hỏi bạn:

+ Sức khỏe: Dạo này bạn có khỏe không?

+ Việc học tập: Việc học tập thế nào rồi?

- Thông báo tình hình của em: Còn tớ thì vẫn khỏe, việc học hành cũng tốt. Năm nay tớ lại được học sinh giỏi nữa đấy.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan