Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 2: Về thăm quê trang 6, 7 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 6, câu 3, 4, 5 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Ghép các từ ngữ dưới đây theo các cách khác nhau để tạo 2 – 3 câu.

Câu 1 trang 6 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. 

Phương pháp: 

Em quan sát bức tranh và hoạt động của người và vật trong tranh để hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Từ chỉ sự vật

Từ chỉ hoạt động

Chỉ người

Chỉ con vật

Bác nông dân

 

Gặt lúa

 

Con trâu

Gặm cỏ

 

Đàn vịt

Bơi lội

Trẻ em

 

Cưỡi trâu

Trẻ em

 

Thả diều

 

Cánh diều

Bay

Trẻ em

 

Mang nước cho mẹ

Câu 2 trang 6 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Dựa vào từ ngữ tìm được ở bài tập 1, đặt 1 – 2 câu theo yêu cầu.

Câu giới thiệu: Mẫu: Các cô bác nông dân là những người làm ra lúa gạo.

Câu nêu hoạt động: Mẫu: Các cô bác nông dân đang gặt lúa. 

Phương pháp:

Em dựa vào hình ảnh và các từ tìm được ở bài tập 1 rồi dựa theo mẫu để đặt câu. 

Trả lời: 

Câu giới thiệu

M: Các bác nông dân là những người làm ra lúa gạo.

- Con trâu là người bạn của nhà nông.

- Cánh diều là vật gắn nó với tuổi thơ của trẻ em vùng nông thôn.

Câu nêu hoạt động

M: Các cô bác nông dân đang gặt lúa.

- Con trâu đang gặm cỏ và cõng bạn nhỏ trên lưng.

- Cánh diều đang bay phấp phới trên trời cao.

Câu 3 trang 7 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Nối từ ngữ ở cột trái với từ ngữ ở cột phải để tạo câu. 

Phương pháp:

Em đọc và lựa chọn những từ ngữ ở cột trái và cột phải sao cho phù hợp. 

Trả lời:

Câu 4 trang 7 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Ghép các từ ngữ dưới đây theo các cách khác nhau để tạo 2 – 3 câu. 

Phương pháp:

Em đọc các từ ngữ và suy nghĩ để ghép các từ ngữ thành các câu có nghĩa.   

Trả lời: 

- Cách 1: Trỏ nâu thi chạy với thỏ trắng.

- Cách 2: Thỏ trắng thi chạy với thỏ nâu.

- Cách 3: Thỏ nâu với thỏ trắng thi chạy.

- Cách 4: Thỏ trắng với thỏ nâu thi chạy.

Câu 5 trang 7 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Đọc văn bản Đi tàu Thống Nhất hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… viết về những hoạt động yêu thích của trẻ em và viết thông tin vào phiếu đọc sách. 

Phương pháp:

Em tự tìm đọc bài đọc và tự liên hệ bản thân để hoàn thành phiếu đọc sách. 

Trả lời:

Phiếu đọc sách

- Ngày đọc: 23/06/2022

- Tên bài: Đi tàu Thống Nhất

- Tác giả: Trần Quốc Toàn

Hoạt động được nói đến trong bài đọc: Đi tàu Thống Nhất từ ga Hàng Cỏ - Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết em thích nhất trong bài: Đi tàu Thống Nhất được xem những “thước phim” đẹp mắt, được ăn ngon miệng, lại được nghe những âm thanh vui tai.

Mức độ yêu thích: 5 sao

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan