Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 20: Tiếng nước mình trang 47, 48 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Câu 1, 2 trang 47, câu 3, 4, 5 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,….về quê hương, đất nước và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

Câu 1 trang 47 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,….về quê hương, đất nước và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

Trả lời:

Phiếu đọc sách

- Ngày đọc: 02/09/2022

- Tên bài: Cửa Tùng

- Tác giả: Thụy Chương

- Nhân vật, cảnh vật, sự việc được nói đến: Vị trí và vẻ đẹp của Cửa Tùng.

Cảm nghĩ của em về quê hương đất nước: Quê hương đất nước rất giàu đẹp, có vô số cảnh đẹp. Chính vì vậy mỗi người cần có trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn.

Người em muốn chia sẻ về bài đọc: mẹ

Mức độ yêu thích: 5 sao

Câu 2 trang 47 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Viết từ ngữ thích hợp vào chỗ trống. 

Trả lời:

- Thủ đô: Hà Nội

- Quốc kì: Lá cờ đỏ sao vàng.

- Quốc ca: Tiến quân ca

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Nghệ thuật truyền thống: hát chèo, ca trù, quan họ, cải lương,...

- Cảnh đẹp: vịnh Hạ Long, đảo Phú Quốc, Nha Trang,... 

Câu 3 trang 48 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Đặt 2 – 3 câu với những từ ngữ tìm được ở bài tập 2.  

Trả lời: 

- Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội.

- Đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, như là: Vịnh Hạ Long, Nha Trang,...

- Ca trù là một hình thức nghệ thuật truyền thống của đất nước ta. 

Câu 4 trang 48 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.  

Trả lời:

Câu 5 trang 48 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Đặt một câu cảm và một câu khiến trong tình huống sau: 

Trả lời: 

a. Ôi, Vịnh Hạ Long đẹp quá!

b. Chúng ta hãy cùng nhau nhặt rác làm sạch môi trường nhé!

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan