Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 25: Những bậc đá chạm mây trang 56, 57 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 56, câu 3, 4 trang 57 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Viết 2 – 3 câu về chi tiết em yêu thích trong câu chuyện Những bậc đá chạm mây

Câu 1 trang 56 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Quan sát 4 bức tranh minh hoạ câu chuyện Những bậc đá chạm mây, xác định nội dung từng tranh.

Trả lời: 

Câu 2 trang 56 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống.
Buổi sáng ó o

Gà .....ống gọi đấy

Mặt .....ời mau dậy

Đỏ xinh câu .....ào.

Buổi .....ưa .....ên cao

Mặt .....ời tung nắng

Đùa cùng mây .....ắng

Ú οà ú οà.

Buổi ....iều hiền hoà

Dung dăng dung dẻ

Mặt ......ời thỏ thẻ

……ẳng về nhà đâu.

(Theo My Linh)

b. Quan sát tranh, tìm từ ngữ có tiếng chứa ăn hoặc ăng.

Trả lời:

a. Buổi sáng ó o

Gà trống gọi đấy

Mặt trời mau dậy

Đỏ xinh câu chào.

 

Buổi trưa trên cao

Mặt trời tung nắng

Đùa cùng mây trắng

Ú òa ú òa. 

 

Buổi chiều hiền hòa

Dung dăng dung dẻ

Mặt trời thỏ thẻ

Chẳng về nhà đâu.

b. Con rắn

Con trăn

Con thằn lằn

Tia nắng

Câu 3 trang 57 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Tìm thêm các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng ch, tr (hoặc chứa ăn, ăng).

Trả lời: 

 Ch 

 Chỉn chu, chăm chỉ, che chở, chim chóc, chằng chịt, chong chóng, chỉnh sửa,…

 Tr

 Trân trọng, trục trặc, truyện tranh, trăn trở, trằn trọc,…

Câu 4 trang 57 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu về chi tiết em yêu thích trong câu chuyện Những bậc đá chạm mây.

Trả lời:

Cố Đương là người sống ở làng, thấy bà con vất vả liền nảy ý định ghép đá thành bậc thang đi lên núi. Ai cũng can ngăn, nhưng ông vẫn quyết tâm làm. Ngày ngày, ông bạt đất, khiêng đá, ghép thành từng bậc hướng thẳng lên núi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan