Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 29: Ngôi nhà trong cỏ trang 64, 65 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2 trang 64, câu 3, 4, 5 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Viết 2 – 3 câu nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện Hàng xóm của tắc kè.

Câu 1 trang 64 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự câu chuyện Hàng xóm của tắc kè.

Trả lời: 

Câu 2 trang 64 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền s hoặc x vào chỗ trống.

Mưa rơi tí tách

Hạt trước hạt ........au

Không .....ô đẩy nhau

…..ếp hàng lần lượt

Mưa vẽ trên ........ân

Mưa dàn trên lá

Mưa rơi trắng .......óa

Bong bóng phập phồng.

(Theo Nguyễn Diệu)

b. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

Cây dừa xanh toa nhiều ........ (tào/ tàu)

Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên ........ (cao/ cau)

Đêm hè hoa nở cùng …….(sao/ sau)

……dừa – chiếc lược chải ………mây xanh. (tào/ tàu) (vào/ vàu)

(Theo Trần Đăng Khoa)

Trả lời:

a.

Mưa rơi tí tách

Hạt trước hạt sau

Không xô đẩy nhau

Xếp hàng lần lượt

Mưa vẽ trên sân

Mưa dàn trên lá

Mưa rơi trắng xóa

Bong bóng phập phồng.

b.

Cây dừa xanh toa nhiều tàu

Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. 

Câu 3 trang 65 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Tìm từ ngữ được tạo bởi mỗi tiếng cho trước.

Trả lời:

 Sao 

 M: ngôi sao, sao chép, sao kê, bản sao,….

 

 Sào

 Yến sào, sào huyệt, sào ruộng,…. 

 Xao

 Xao xuyến, lao xao, xao nhãng, xao xác,….

 

 Xào 

 Xào xạc, xào rau, xào thịt,….

Câu 4 trang 65 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Điền tiếng bắt đầu bằng s, x hoặc tiếng chứa ao, au vào chỗ trống.

Sắp mưa. Những đám mây chuyển sang màu ......... xịt. Mọi người cuống quýt dừng xe, cùng ....... tìm chỗ trú mưa. Mưa sầm ........ trút xuống. Tiếng mưa rào ......... Mưa xối ........ như có bao nhiêu nước đều trút hết xuống. Mưa một lúc rồi tạnh dần. Vòm trời ….. biếc. Phía chân trời, cầu vồng đủ màu ….. hiện ra.

(Theo Mạnh Cường)

Trả lời:

Sắp mưa. Những đám mây chuyển sang màu xám xịt. Mọi người cuống quýt dừng xe, cùng nhau tìm chỗ trú mưa. Mưa sầm sập trút xuống. Tiếng mưa rào rào. Mưa xối xả như có bao nhiêu nước đều trút hết xuống. Mưa một lúc rồi tạnh dần. Vòm trời xanh biếc. Phía chân trời, cầu vồng đủ màu sắc hiện ra.

Câu 5 trang 65 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện Hàng xóm của tắc kè.

G:

- Câu chuyện cho em biết thêm điều gì?

- Em thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện? Vì sao?

Em học được điều gì qua câu chuyện trên?

Trả lời:

Câu chuyện Hàng xóm của tắc kè cho em biết thêm về cách đối xử trong mối quan hệ bạn bè, hàng xóm. Em thích nhất là chi tiết thằn lằn, ốc sên, nhái xanh dự định đi thăm tắc kè vì chi tiết ấy thể hiện các bạn đã biết quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với tắc kè. Qua câu chuyện em học được rằng không nên vội kết luận, cần lắng nghe, tìm hiểu kĩ về câu chuyện của người khác trước khi đánh giá và nên biết quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan