Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 4: Hoa cỏ sân trường trang 22, 23 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 22, câu 2 trang 23 - Bài 4: Hoa cỏ sân trường Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Hoàn thành Đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ theo mẫu dưới đây:

Câu 1 trang 22 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, hương thơm của 1 - 2 loài cây. 

Phương pháp:

Em đọc kĩ và trả lời theo ý kiến riêng của mình. 

Trả lời:

Câu 2 trang 23 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành Đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ theo mẫu dưới đây:

Phương pháp:

Em đọc kĩ và điền chính xác các thông tin của mình theo mẫu đơn tham gia câu lạc bộ trên.

Trả lời:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2022

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh trường Tiểu học Bích Sơn.

Em tên là: Nguyễn Thu Huyền

Ngày sinh: 15/08/2014 - Nam/ Nữ: Nữ

Học sinh lớp: 3A Trường Tiểu học Bích Sơn.

Em làm đơn này xin được tham gia Câu lạc bộ Họa sĩ nhí.

Lí do: Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh trường Tiểu học Bích Sơn.

Em xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn. 

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan