Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 7: Mặt trời xanh của tôi trang 16, 17 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Câu 1, 2 trang 16, câu 3, 4, 5 trang 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Dựa vào nội dung câu chuyện Sự tích hoa mài gà, nối tranh minh họa với nội dung phù hợp.

Câu 1 trang 16 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Dựa vào nội dung câu chuyện Sự tích hoa mài gà, nối tranh minh họa với nội dung phù hợp. 

Trả lời:

Câu 2 trang 16 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống. 

Trả lời:

- rong biển, dong dỏng, rong chơi, thong dong, rong rêu.

- bứt rứt, dứt khoát, day dứt, (khóc) rấm rứt, dứt điểm. 

Câu 3 trang 17 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống.

Sầu .....iêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay ....ất xa, lâu tan trong không khí. Sầu ....iêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong ....à hạn.

(Theo Mai Văn Tạo)

Cây thược ....ược

Mới ....a hoa

Trận ....ó qua

Cây đổ .....ạp

Có đau lắm? 

Tôi đỡ nào.

(Theo Ngô Quân Miện)

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa in hoặc inh.

in

M: mịn màng,...

Inh

M: đủng đỉnh,...

Trả lời: 

a. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống.

Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn.

(Theo Mai Văn Tạo)

Cây thược dược

Mới ra hoa

Trận gió qua

Cây đổ rạp

Có đau lắm?

Tôi đỡ nào.

(Theo Ngô Quân Miện)

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa in hoặc inh.

in

mịn màng, xin lỗi, tín nhiệm, tin cậy, tin tưởng, (im) thin thít, bịn rịn, tay vịn,...

inh

đủng đỉnh, xúng xính, inh ỏi, xinh xắn, linh đình, kinh nghiệm, minh mẫn,...

Câu 4 trang 17 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Đặt 2 câu với 2 từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

Trả lời:

- Cô giáo giao cho em nhiệm vụ quan trọng vì rất tin tưởng em.

- Bạn ấy trông rất xinh xắn.

Câu 5 trang 17 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Kể tên câu chuyện, bài văn hoặc bài thơ về một loài cây mà em đã tìm được (ví dụ: Sự tích cây lúa, sự tích cây khoai lang,….)

Trả lời: 

Em có thể tham khảo một số bài thơ, câu chuyện như

- Sự tích trầu cau

- Sự tích cây vú sữa

- Sự tích hoa hồng

- Sự tích hoa mào gà 

-....

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan