Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 7: Mùa hè lấp lánh trang 16, 17 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 16, câu 4, 5 trang 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Viết 2 – 3 câu về hiện tượng mặt trời mọc và lặn theo hiểu biết của em.

Câu 1 trang 16 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Em thấy chú chó đốm con trong câu chuyện Chó đốm con và mặt trời là nhân vật như thế nào?

a. Ngốc nghếch

b. Ham học hỏi, thích khám phá.

c. Ý kiến khác của em 

Phương pháp:

Em đọc câu chuyện và nêu cảm nhận của bản thân về chú chó đốm con. 

Trả lời: 

Em thấy chú chó đốm con trong câu chuyện Chó đốm con và mặt trời là nhân vật: B. ham học hỏi, thích khám phá.

Câu 2 trang 16 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Nối các tiếng phù hợp với chung hoặc trung để tạo từ. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và nối thành các từ có nghĩa phù hợp. 

Trả lời:

 

Câu 3 trang 16 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống.

Chị mây vừa kéo đến

…ăng sao …ốn cả rồi

Đất nóng lòng …ờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

 

Chớp bỗng lòe …ói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông …ời bật lửa

Xem lúa vừa …ổ bông.

(Theo Đỗ Xuân Thanh)

b. Điền v hoặc d vào chỗ trống.

Con tàu …ào ga, vừa chạy …ừa “tu tu” một hồi …ài. Sân ga bỗng chốc nhộn nhịp …à náo nhiệt hẳn lên. Phía cửa ga, nhiều cánh tay giơ lên …ẫy gọi người thân. 

(Theo Trung Nguyên) 

Phương pháp:

Em lựa chọn và điền các từ phù hợp để tạo thành tiếng có nghĩa. 

Trả lời: 

a.

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

 

Chớp bỗng lòe chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

b.

Con tàu vào ga, vừa chạy vừa “tu tu” một hồi dài. Sân ga bỗng chốc nhộn nhịp và náo nhiệt hẳn lên. Phía cửa ga, nhiều cánh tay giơ lên vẫy gọi người thân.

Câu 4 trang 17 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Điền v hoặc dch hoặc tr vào chỗ trống.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời: 

1. Vạn sự khởi đầu nan.

2. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

3. Tức nước vỡ bờ.

4. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

5. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

6. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. 

Câu 5 trang 17 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu về hiện tượng mặt trời mọc và lặn theo hiểu biết của em. 

Phương pháp:

Em dựa vào hiểu biết và trải nghiệm thực tế để hoàn thành bài tập.   

Trả lời: 

Mặt trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều tối. Buổi sáng gọi là bình mình và buổi tối gọi là hoàng hôn. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan