Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1 trang 81 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 81 Bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 1. Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được.

Câu 2 trang 81 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

 Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được.

a) Từ có nghĩa giống đất nước:...................................

Đặt câu:........................................

b)Từ có nghĩa giống yêu dấu:.......................................

Đặt câu:........................................

c)Từ có nghĩa giống chăm chỉ:.........................................

Đặt dấu:....................................... 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời: 

a) Từ có nghĩa giống đất nước: giang sơn, tổ quốc,

Đặt câu: Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp biết bao nhiêu.

b)Từ có nghĩa giống yêu dấu: yêu mến, quý mến, yêu thương,….

Đặt câu: Bạn An là người bạn quý mến của em.

c)Từ có nghĩa giống chăm chỉ: siêng năng, cần cù, chịu khó.

Đặt dấu: An là người rất siêng năng.

Câu 3 trang 81 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

 Viết vào chỗ trống thích hợp từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành các câu dưới đây:

a) Trên kính ___ nhường.

b) Hẹp nhà ___ bụng.

c) Tuổi ___ chí lớn.

d) Anh em như thể chân tay

Rách ___ đùm bọc, dở ___ đỡ đần 

Phương pháp:

Em đọc các câu và tìm từ trái nghĩa.    

Trả lời: 

a) Trên kính dưới nhường.

b) Hẹp nhà rộng bụng.

c) Tuổi nhỏ chí lớn.

d) Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan