Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài Trả bài văn thuật lại một sự việc trang 68 Tiếng Việt 4 tập 2 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chỉnh sửa bài viết. Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô, chú ý những chỗ mắc lỗi. Tự chữa bài theo nhận xét của thầy cô.

Câu 1 trang 68 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Nghe thầy có nhận xét chung.

Bài 16: Ngựa biên phòng Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Phương pháp:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa.

Lời giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa.

Câu 2 trang 69 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Chỉnh sửa bài viết.

- Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô, chú ý những chỗ mắc lỗi.

- Tự chữa bài theo nhận xét của thầy cô.

Phương pháp:

Em tiến hành chỉnh sửa bài viết dựa vào nhận xét của thầy cô. 

Lời giải:

Em tiến hành chỉnh sửa bài viết dựa vào nhận xét của thầy cô.

Câu 3 trang 69 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Học tập bài văn tốt.

- Đọc bài của các bạn trong nhóm hoặc bài được thầy cô khen.

- Thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt mà em cần học tập.

Phương pháp:

Em đọc bài của bạn và thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt mà em cần học tập. Ghi chép lại.

Lời giải:

Em đọc bài của bạn và thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt mà em cần học tập. Ghi chép lại.

Câu 4 trang 69 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Viết lại một đoạn trong bài của em theo cách hay hơn.

Lời giải:

Em tiến hành viết lại một đoạn trong bài của em theo cách hay hơn dựa vào nhận xét của thầy cô và những điều em học tập được sau khi đọc bài của bạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan