Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài Viết giấy mời trang 132, 133 Tiếng Việt 4 tập 2 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đọc giấy mời sau và tìm thông tin ứng với các mục nêu ở bên. Viết giấy mời để mời một bạn lớp bên tới dự buổi thi hùng biện tiếng Việt do lớp em tổ chức. Trao đổi giấy mời em vừa viết với các bạn để cùng soát lỗi. Nghe thầy cô nhận xét và chỉnh sửa giấy mời theo hướng dẫn.

Câu 1 trang 132 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Đọc giấy mời sau và tìm thông tin ứng với các mục nêu ở bên.

Bài 30: Ngày hội Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Phương pháp:

Em đọc kĩ giấy mời và trả lời câu hỏi. 

Lời giải:

- Tiêu đề giấy mời: Giấy mời Tham dự buổi thi kể chuyện sáng tạo

- Người mời: Lớp trưởng lớp 4A

- Người được mời: Bạn Ngô Minh Loan, lớp trưởng lớp 4B

- Sự kiên mời: Buổi thi kể chuyện sáng tạo của lớp 4A

- Thời gian tổ chức sự kiện: 15 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm tổ chức sự kiện: Phòng học lớp 4A

- Mong muốn và đề nghị: Rất vui được đón tiếp bạn!

Câu 2 trang 132 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Viết giấy mời để mời một bạn lớp bên tới dự buổi thi hùng biện tiếng Việt do lớp em tổ chức.

Lưu ý: Em có thể viết giấy mời dựa theo mẫu ở bài tập 1 nhưng nội dung cụ thể cần phù hợp với sự kiện được tổ chức; lựa chọn cách trang trí giấy mời đẹp mắt.

Phương pháp:

Em tiến hành viết giấy mời để mời một bạn lớp bên tới dự buổi thi hùng biện tiếng Việt do lớp em tổ chức.

Lời giải:

GIẤY MỜI

THAM DỰ BUỔI THI KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO

Thân mời: Bạn Nguyễn Ngọc Anh, lớp trưởng lớp 4A1

Đến sự buổi thi Hùng biện tiếng Việt của lớp 4A2

- Thời gian: 14 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm: Phòng học lớp 4A2

Rất vui đươc đón tiếp bạn!

Thay mặt tập thể lớp 4A2

Lớp trưởng

(Kí tên)

Nguyễn Mai Huyền

Câu 3 trang 133 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Trao đổi giấy mời em vừa viết với các bạn để cùng soát lỗi.

Phương pháp:

Em trao đổi giấy mời em vừa viết với các bạn để cùng soát lỗi.

Lời giải:

Em trao đổi giấy mời em vừa viết với các bạn để cùng soát lỗi.

Câu 4 trang 133 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 - Kết nối tri thức: Nghe thầy cô nhận xét và chỉnh sửa giấy mời theo hướng dẫn.

Phương pháp:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét và chỉnh sửa giấy mời theo hướng dẫn. 

Lời giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét và chỉnh sửa giấy mời theo hướng dẫn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan