Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1 trang 43 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 43 Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1. Gạch dưới các bộ phận của câu dưới đây và viết câu hỏi dưới bộ phận ấy (ai?, làm gì?, khi nào?, ở đâu?)

Câu 1 trang 43 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc và làm bài tập: 

Bù nhìn rơm

a. Gạch dưới các bộ phận của câu dưới đây và viết câu hỏi dưới bộ phận ấy ( ai?, làm gì?, khi nào?, ở đâu?)

Vào mùa lúa, người ta thường dụng những hình người bằng rơm.

……………..  Ai?................................................trên cánh đồng.

b. Trả lời câu hỏi:

- Vào mùa lúa, người ta dựng những cong bù nhìn trên cánh đồng để làm gì?

- Theo em, người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để làm gì? 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.   

Trả lời:

a)

Vào mùa lúa, người ta thường dựng những hình người bằng rơm.

……………..  Ai?................................................trên cánh đồng.

Khi nào.…...................làm gì…………………….ở đâu.

b)

- Vào mùa lúa, người ta dựng những chú bù nhìn trên cánh đồng để đuổi chim.

- Người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để phát ra tiếng động đuổi chim đi.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan