Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải SBT KHTN 7 Kết nối tri thức bài 9 trang 31

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 9 đo tốc độ trang 31 sách bài tập (SBT) Khoa học tự nhiên lớp 7 Kết nối tri thức. Bài 9.3. Camera của một thiết bị bắn tốc độ ghi được thời gian một ô tô chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc 2, cách nhau 10 m là 0,50s.

Bài 9.1 trang 31 SBT KHTN lớp 7 - Kết nối tri thức

Tại sao cách đo tốc độ trong phòng thí nghiệm không phải là cách đo trực tiếp?

Lời giải:

Vì chỉ đo được trực tiếp các đại lượng quãng đường và thời gian, còn muốn biết tốc độ phải thông qua công thức liên hệ v=st">v=s/tmới tính được. Nên cách đo đó gọi là cách đo gián tiếp.

Bài 9.2 trang 31 SBT KHTN lớp 7 - Kết nối tri thức

Một bạn đo tốc độ đi học của mình bằng cách sau:

- Đếm bước đi từ nhà đến trường;

- Đo thời gian đi bằng đồng hồ bấm giây;

- Tính tốc độ bằng công thức \(v = \frac{s}{t}\);

Biết số bước bạn đó đếm được là 1212 bước, mỗi bước trung bình dài 0,5m và thời gian đi là 10 phút. Tính tốc độ đi của bạn đó.

Phương pháp:

- Tính quãng đường từ nhà đến trường.

- Tính tốc độ theo công thức \(v = \frac{s}{t}\)

Lời giải:

Tóm tắt:

1 bước chân = 0,5 m

Bước 1 212 bước chân

t = 10 min

Hỏi v = ?

Giải:

- Quãng đường bạn học sinh đi từ nhà đến trường là

s = 1212.0,5 = 606 m

Đổi 10 min = 600 s

- Tốc độ đi của bạn học sinh đó là

Bài 9.3 trang 31 SBT KHTN lớp 7 - Kết nối tri thức

Camera của một thiết bị bắn tốc độ ghi được thời gian một ô tô chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc 2, cách nhau 10 m là 0,50s. Hỏi ô tô có vượt quá tốc độ cho phép là 60km/h không?

Phương pháp:

- Tính tốc độ theo công thức \(v = \frac{s}{t}\)

- So sánh : + Nếu v > 60km/h => vượt quá tốc độ cho phép.

                 + Nếu v < 60km/h => không vượt quá tốc độ cho phép.

Lời gải:

Tóm tắt:

s = 10 m

t = 0,50 s

 Hỏi có vượt quá tốc độ không?

Giải:

Tốc độ của xe ô tô là

Ta thấy, 72 > 60. Vậy xe ô tô có vượt quá tốc độ cho phép.

Bài 9.4 trang 31 SBT KHTN lớp 7 - Kết nối tri thức

Sau đây là bảng ghi kết quả tốc độ của một ô tô đồ chơi chạy trên một tấm ghỗ đặt nằm nghiêng dài 60 cm.

Lần đo

Quãng đường

(cm)

Thời gian đi

(s)

1

60

1,65

2

60

1,68

3

60

1,7

a) ĐCNN trên thước và đồng hồ bấm giây dùng trong thí nghiệm này là bao nhiêu?

b) Tính độ lớn trung bình của kết quả đo tốc độ ra m/s và km/h.

Phương pháp:

- ĐCNN là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo.

- Tính tốc độ theo công thức \(v = \frac{s}{t}\)

- Đổi đơn vị: 1km/h = 5/18 m/s

Lời giải:

a)

- ĐCNN trên thước là 0,1 cm.

- ĐCNN của đồng hồ bấm giây là 0,01 s.

b)

- Tốc độ đo được ở lần 1 là

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan