Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Tiết 3-4: Ôn tập giữa học kì 1 trang 37, 38, 39 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 37, câu 2 trang 38, câu 3, 4 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống. Điền dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi vào ô trống

Câu 1 trang 37 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Nối thông tin ở cột trái với thông tin ở cột phải để tìm điểm đến của các bạn nhỏ trong các bài đọc.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các thông tin ở hai cột và hoàn thành bài tập. 

Trả lời: 

1 – c

2 – a

3 – d

4 – g

5 – b

6 – e 

Câu 2 trang 38 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Giải ô chữ

a. Tìm ô chữ hàng ngang. 

(1) Môn Tiếng Việt rèn cho em các kĩ năng: đọc, viết, nói và (...)

(2) Kiểu câu dùng để bộc lộ cảm xúc là câu (...)

(3) Để tách các bộ phận có cùng chức năng, cần dùng dấu (...)

(4) Từ trái nghĩa với khen là (...)

(5) Khi viết, để ngắt câu hoặc kết thúc câu phải dùng (...)

(6) Để kết thúc câu kể, ta dùng dấu (...)

(7) Từ trái nghĩa với sắc (thường đi với từ chỉ đồ vật như dao, kéo) là (...)

(8) Để kết thúc câu cảm, ta dùng dấu (...)

(9) Để kết thúc câu hỏi, ta dùng dấu (...)

(10) Gần mực thì đen, gần (...) thì sáng.

b. Chép lại câu xuất hiện ở hàng dọc màu xanh đậm:................. 

Phương pháp:

Em trả lời các câu hỏi để tìm các ô chữ hàng ngang, sau đó tìm ra câu xuất hiện ở ô chữ hàng dọc. 

Trả lời: 

a. 

b. Học sinh chép lại câu xuất hiện ở hàng dọc màu xanh đậm: Em yêu mùa hè. 

Câu 3 trang 39 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào? (câu kể, câu hỏi, câu cảm). 

Phương pháp:

Em đọc các câu và dựa vào dấu hiệu nhận biết các kiểu câu để phân loại.

Trả lời: 

Câu 4 trang 39 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Điền dấu chấmdấu chấm thandấu chấm hỏi vào ô trống. 

Ai tìm ra châu Mỹ___

Trong giờ Địa lí, thầy giáo gọi Hà:

- Hãy quan sát bản đồ và cho thầy biết đâu là châu Mỹ.

- Thưa thầy, đây ạ. – Hà chỉ trên bản đồ ___

- Tốt lắm ___ Nào, câu hỏi thứ 2: Ai đã có công tìm ra châu Mỹ ___ Mời Phan Anh.

- Thưa thầy, bạn Hà ạ.

Phương pháp:

Em đọc câu chuyện và lựa chọn dấu câu phù hợp để điền vào ô trống. 

Trả lời: 

Ai tìm ra châu Mỹ?

Trong giờ Địa lí, thầy giáo gọi Hà:

- Hãy quan sát bản đồ và cho thầy biết đâu là châu Mỹ.

- Thưa thầy, đây ạ. – Hà chỉ trên bản đồ.

- Tốt lắm! Nào, câu hỏi thứ 2: Ai đã có công tìm ra châu Mỹ? Mời Phan Anh.

- Thưa thầy, bạn Hà ạ.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan