Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 16, 17 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Bảng nhân 3. a) Mỗi khay có 3 chiếc bánh bao. Hỏi 6 khay như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh bao? b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế.

Bài 1 trang 17 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Tính nhẩm.

Phương pháp: 

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 3 đã học.

Lời giải: 

Bài 2 trang 17 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Tính: 

Phương pháp:

Bước 1: Thực hiện tính nhẩm dựa vào bảng nhân 3.

Bước 2: Viết đơn vị đo thích hợp sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

Bài 3 trang 17 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp: 

- Quan sát tranh em đếm số bạn ở mỗi hàng ghế và số hàng ghế chở khách trên chiếc xe. Từ đó viết phép nhân tương ứng.

- Làm tương tự đối với hình thứ hai.

Lời giải:

a) Quan sát hình vẽ:

Có 4 hàng, mỗi hàng có 3 người. Có tất cả 12 người.

Em có phép tính:

3 × 4 = 12.

b) Quan sát hình vẽ:

Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 chiếc mũ. Có tất cả 9 chiếc mũ.

Em có phép tính:

3 × 3 = 9.

Bài 4 trang 17 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Hãy đếm thêm 3:

b) Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau:

3 x 5

3 x 6

3 x 7

Phương pháp: 

a) Đếm thêm 3 đơn vị theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết số thích hợp vào ô trống.

b) Quan sát ví dụ mẫu em xếp số chấm tròn thích hợp cho mỗi phép nhân.

Lời giải: 

a)

 

b) Ta có thể xếp các chấm tròn như sau:

∙ 3 × 5 (3 được lấy 5 lần)

∙ 3 × 6 (3 được lấy 6 lần) 

∙ 3 × 7 (3 được lấy 7 lần) 

Bài 5 trang 17 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Mỗi khay có 3 chiếc bánh bao. Hỏi 6 khay như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh bao?

b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế.

Phương pháp: 

a) Số chiếc bánh bao ở 6 khay = Số chiếc bánh bao ở một khay x 6

Lời giải:

a) 6 khay như thế có số chiếc bánh bao là:

3 x 6 = 18 (chiếc)

Đáp số: 18 chiếc bánh bao.

b) Có 7 đĩa đựng táo, mỗi đĩa có 3 quả táo.

Có tất cả số quả táo là:

3 x 7 = 21 (quả)

Đáp số: 21 quả táo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan