Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 18, 19 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 19 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Bảng nhân 4. a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bạn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi? b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.

Bài 1 trang 19 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Tính nhẩm.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 4 đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 19 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính.

Phương pháp: 

Bước 1: Thực hiện tính nhẩm kết quả phép nhân theo bảng nhân 4.

Bước 2: Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp.

Lời giải: 

Em thực hiện các phép tính:

4 × 3 = 12

4 × 6 = 24

4 × 5 = 20

4 × 9 = 45

4 × 2 = 8

4 × 8 = 32

Em nối như hình vẽ:

Bài 3 trang 19 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp: 

Quan sát tranh em đếm số cái bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh. Từ đó viết phép nhân tương ứng.

Làm tương tự đối với bức tranh thứ hai.

Lời giải: 

a) Quan sát hình vẽ: 

Có 6 đĩa, mỗi đĩa có 4 chiếc bánh. Có tất cả 24 chiếc bánh.

Em có phép tính 4 × 6 = 24.

b) Quan sát hình vẽ:

Có 4 rổ, mỗi rổ có 4 củ cải. Có tất cả 16 củ cải.

Em có phép tính 4 × 4 = 16.

Bài 4 trang 19 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Hãy đếm thêm 4:

b) Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân 4 × 3; 4 × 7.

Phương pháp: 

a) Đếm thêm 4 đơn vị từ trái qua phải rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải: 

a) Ta điền số vào các chỗ trống còn thiếu như sau: 

b) Các chấm tròn được xếp thích hợp với mỗi phép nhân như sau:

 

Bài 5 trang 19 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?

b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.

Phương pháp: 

a) Số chỗ ngồi của 9 bàn = Số chỗ ngồi của mỗi bàn x 9

Lời giải: 

a) 9 bàn như thế có tất cả số chỗ ngồi là

4 x 9 = 36 (chỗ ngồi)

b) Tình huống:

Mỗi hộp có 4 chiếc bánh, vậy 5 hộp có tất cả 4 x 5 = 20 (chiếc bánh)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan