Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 20, 21 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Bảng nhân 6. Vẽ vào bảng con 3 nhóm, mỗi nhóm 6 chấm tròn. Nêu phép nhân để tìm tất cả số chấm tròn đó. Mỗi luống cô Hoa trồng 6 cây. Hỏi 4 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây?

Bài 1 trang 21 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Tính nhẩm.

Phương pháp: 

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 6 đã học.

Lời giải: 

Bài 2 trang 21 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Số?

Phương pháp: 

- Quan sát thấy mỗi hộp bánh gồm có 6 chiếc bánh.

- Để tính số chiếc bánh ta lấy số hộp bánh nhân với 6.

Lời giải:

Trong hình trên hộp bánh có 6 chiếc bánh. Khi đó:

2 hộp bánh như thế có: 2 × 6 = 12 (chiếc bánh).

3 hộp bánh như thế có: 3 × 6 = 18 (chiếc bánh).

Tương tự với lần lượt 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 hộp bánh ta tính được số chiếc bánh.

Ta điền vào bảng như sau:

Bài 3 trang 21 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp:

- Quan sát tranh em đếm số chiếc bút màu trong mỗi hộp và hộp bút. Từ đó viết phép nhân tương ứng.

- Làm tương tự đối với bức tranh thứ hai.

Lời giải:

- Mỗi hộp có 6 chiếc bút màu, vậy 2 hộp có 6 x 2 = 12 chiếc bút màu.

- Mỗi bình có 6 con cá, vậy 3 bình có 6 x 3 = 18 con cá.

Bài 4 trang 21 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Vẽ vào bảng con 3 nhóm, mỗi nhóm 6 chấm tròn. Nêu phép nhân để tìm tất cả số chấm tròn đó.

Phương pháp:

Em vẽ các chấm tròn vào bảng theo yêu cầu bài toán rồi viết phép nhân tương ứng.

Lời giải:

Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 6 chấm tròn.

Em có phép tính: 6 × 3 = 18 (chấm tròn)

Bài 5 trang 21 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Mỗi luống cô Hoa trồng 6 cây. Hỏi 4 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây?

b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 6.

Phương pháp:

a) Số cây ở 4 luống = Số cây ở mỗi luống x 4

Lời giải:

a) 4 luống như thế có số cây là:

6 x 4 = 24 (cây)

Đáp số: 24 cây

b) Một tình huống sử dụng phép nhân trong thực tế: Có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 6 chiếc kẹo.

6 hộp có số chiếc kẹo là:

6 x 6 = 36 (chiếc kẹo)

Đáp số: 36 chiếc kẹo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan