Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 22, 23 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Gấp một số lên một số lần. Mẹ rót nước mơ vào hai chiếc bình. Bình nhỏ có 2 lít nước mơ, bình to có số lít nước mơ gấp 5 lần bình nhỏ. Hỏi bình to có bao nhiêu lít nước mơ?

Bài 1 trang 23 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Số?

Phương pháp:

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải:

 

Để tìm số gấp số đã cho lên 3 lần em lấy số đã cho nhân với 3.

Ta thực hiện: 2 × 3 = 6; 4 × 3 = 12; 5 × 3 = 15; 3 × 3 = 9; 6 × 3 = 18.

Ta điền vào bảng như sau:

Bài 2 trang 23 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Mẹ rót nước mơ vào hai chiếc bình. Bình nhỏ có 2 lít nước mơ, bình to có số lít nước mơ gấp 5 lần bình nhỏ. Hỏi bình to có bao nhiêu lít nước mơ?

Phương pháp: 

Số lít nước mơ ở bình to = Số lít nước mơ ở bình nhỏ x 5

Lời giải:

Bình to có số lít nước mơ là:

2 × 5 = 10 (l)

Đáp số: 10 lít nước mơ

Bài 3 trang 23 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Trong danh sách đăng kí học ngoại khóa thể dục thể thao, có 4 em đăng kí học bơi. Số em đăng kí học các môn thể thao khác gấp 4 lần số em đăng kí học bơi. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí học các môn thể thao khác?

Phương pháp: 

Số em đăng kí học các môn thể thao khác = Số em đăng kí học bơi x 4

Lời giải: 

Số em đăng kí học các môn thể thao khác là:

4 × 4 = 16 (em)

Đáp số: 16 em

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan