Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 26, 27 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Bảng nhân 8. Để chuẩn bị cho Lễ kết nạp Đội viên của lớp 3A, các bạn đã sắp xếp 6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Hỏi các bạn đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu chiếc ghế?

Bài 1 trang 27 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Tính nhẩm.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 8 đã học.

Lời giải: 

Bài 2 trang 27 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Số?

Số đã cho

3

7

8

6

4

5

Gấp 8 lần số đã cho

24

?

?

?

?

?

Phương pháp: 

Muốn gấp số đã cho lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Lời giải: 

Để tìm số gấp 8 lần số đã cho em lấy

Số đã cho

3

7

8

6

4

5

Gấp 8 lần số đã cho

24

56

64

48

32

40 

Bài 3 trang 27 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp: 

Em đếm số chiếc bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh rồi viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Làm tương tự với tranh số 2.

Lời giải:

*) Quan sát hình vẽ:

Có 3 đĩa bánh, mỗi đĩa có 8 chiếc bánh. Có tất cả 24 chiếc bánh.

Em có phép tính:

8 × 3 = 24

*) Quan sát hình vẽ:

Có 5 nhóm ống nước, mỗi nhóm 8 ống. Có tất cả 40 ống nước.

Em có phép tính:

8 × 5 = 40

Bài 4 trang 27 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Vẽ vào bảng con các nhóm chấm tròn thích hợp với phép nhân 8 x 2.

Phương pháp: 

Để thể hiện phép nhân 8 x 2, em vẽ hai nhóm chấm tròn, mỗi nhóm gồm 8 chấm tròn.

Lời giải: 

Em vẽ 2 nhóm, mỗi nhóm có 8 chấm tròn.

Do đó 2 nhóm như thế có có tất cả: 8 × 2 = 16 (chấm tròn).

Bài 5 trang 27 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Để chuẩn bị cho Lễ kết nạp Đội viên của lớp 3A, các bạn đã sắp xếp 6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Hỏi các bạn đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu chiếc ghế?

b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7 trong thực tế.

Phương pháp: 

Số ghế đã chuẩn bị = Số ghế ở mỗi hàng x Số hàng ghế

Lời giải: 

a) Các bạn đã chuẩn bị tất cả số chiếc ghế là:

8 x 6 = 48 (người)

Đáp số: 48 người.

b) Một chiếc hộp có 8 cái bánh, vậy 7 chiếc hộp như thế có tất cả:

8 x 7 = 56 (cái bánh)

Đáp số: 56 cái bánh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan