Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 28, 29 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Bảng nhân 9. Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?

Bài 1 trang 29 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Tính nhẩm.

Phương pháp: 

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 9 đã học.

Lời giải: 

Bài 2 trang 29 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Số?

Số đã cho

2

9

8

7

5

6

Gấp 9 lần số đã cho       

18

?

?

?

?

?

Phương pháp: 

Muốn gấp một số đã cho lên 9 lần ta lấy số đó nhân với 9.

Lời giải:

Số đã cho

2

9

8

7

5

6

Gấp 9 lần số đã cho        

18

81

72

63

45

54

Bài 3 trang 29 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ.

Phương pháp: 

Em đếm số con gà trong mỗi nhóm và số nhóm như vậy rồi viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Làm tương tự với tranh số 2.

Lời giải: 

*) Quan sát hình vẽ: 

Có 4 nhóm gà, mỗi nhóm có 9 con gà. Có tất cả 36 con gà.

Em có phép tính: 9 × 4 = 36

*)

Có 3 nhóm cá. mỗi nhóm có 9 con cá. Có tất cả 27 con cá.

Em có phép tính: 9 × 3 = 27

Bài 4 trang 29 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Quay kim trên vòng tròn để chọn một số bất kì. Thực hiện phép nhân 9 với số đó rồi nêu kết quả.

Phương pháp: 

Quay kim trên vòng tròn để chọn một số rồi thực hiện tính nhẩm phép nhân 9 với số đó.

Lời giải: 

Ví dụ: Em quay được số 9

Em có phép tính: 9 × 9 = 81

Bài 5 trang 29 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?

b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.

Phương pháp: 

Số quả dâu tây để trang trí 10 chiếc bánh = Số quả dâu tây để trang trí 1 chiếc bánh x 10

Lời giải: 

a) 10 chiếc bánh như thế cần số quả dâu tây là:

9 x 10 = 90 (quả)

Đáp số: 90 quả dâu tây

b) Một chiếc hộp có 9 cái kẹo, 3 cái hộp như vậy có số cái kẹo là:

9 x 3 = 27 (cái kẹo)

Đáp số: 27 cái kẹo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan