Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 30, 31 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 30; bài 3, 4 trang 31 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Luyện tập. Tính nhẩm: 4 x 4, 0 x 7. Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân

Bài 1 trang 30 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Tính nhẩm:

4 x 4

8 x 10          

5 x 2

3 x 9

2 x 8

7 x 3

6 x 6

9 x 5

b) Nêu các phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Phương pháp:

a) Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân đã học.

b) Đếm số quả bóng ở mỗi hàng và số hàng như thế sau đó viết phép nhân thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

a)

b)

Bài 2 trang 30 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Tính nhẩm:

4 x 1                

1 x 4

9 x 1

1 x 9

1 x 7

7 x 1

5 x 1

1 x 5

Nhận xét: số nào nhân với 1 cũng có kết quả bằng chính số đó.

b) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn:


Phương pháp: 

Tính nhẩm tích của các số với 1: Số nào nhân với 1 cũng có kết quả bằng chính số đó.

Lời giải: 

a)

4 x 1 = 4                 

1 x 4 = 4

9 x 1 = 9

1 x 9 = 9

1 x 7 = 7

7 x 1 = 7

5 x 1 = 5

1 x 5 = 5

b) 3 x 1 = 3; 6 x 1 = 6; 2 x 1 = 2; …

Bài 3 trang 31 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

a) Đọc nội dung sau và thảo luận với bạn:

b) Tính nhẩm:

0 x 7

7 x 0                         

0 x 9

9 x 0

0 x 5

5 x 0

0 x 1

1 x 0

c) Lấy ví dụ tương tự câu a rồi chia sẻ với bạn.

Phương pháp:

Thực hiện tính nhẩm kết quả phép tính nhân một số với 0.

Lời giải:

a) Học sinh tự thực hành.

b)

0 x 7 = 0                

7 x 0 = 0

0 x 9 = 0

9 x 0 = 0

0 x 5 = 0

5 x 0 = 0

0 x 1 = 0

1 x 0 = 0

c) 2 x 0 = 0; 3 x 0 = 0; 4 x 0 = 0; …

Bài 4 trang 31 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân: 

Phương pháp: 

Quan sát bức tranh rồi nêu phép nhân thích hợp.

Lời giải: 

Em lựa chọn một trong các tình huống sau:

Tình huống 1: Mỗi khóm có 8 bông hoa.

Do đó hai khóm hoa có tất cả 8 × 2 = 16 bông hoa.

Tình huống 2: Trên chiếc cầu có 2 nhóm sóc. Mỗi nhóm gồm 6 con.

Do đó trên cầu có tất cả 6 × 2 = 12 con sóc.

Tình huống 3: Có 6 nhóm khỉ đang đạp xe. Mỗi nhóm gồm 2 con.

Do đó có tất cả 2 × 6 = 12 con khỉ đang đạp xe.

Tình huống 4: Trên sông có 3 nhóm vịt đang bơi, mỗi nhóm có 4 con vịt.

Do đó trên sông có tất cả 4 × 3 = 12 con vịt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan