Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 3 Cánh Diều trang 32, 33 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 32. bài 3, 4 trang 33 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 1 - Luyện tập. Sử dụng bảng nhân để kiểm tra kết quả các phép tính sau, nếu sai thì sửa lại cho đúng

Bài 1 trang 32 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Chọn hai thẻ số rồi nêu phép nhân thích hợp:

Phương pháp: 

Chọn 2 thẻ số rồi tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân đã học.

Lời giải:

Ví dụ: Chọn hai thẻ số 2 và 8, ta có phép nhân: 2 × 8 = 16;

Chọn hai thẻ số 5 và 6, ta có phép nhân: 5 × 6 = 30.

Làm tương tự với các thẻ số còn lại.

Bài 2 trang 32 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Quan sát bảng nhân và thực hiện các hoạt động sau:

a) Sử dụng bảng nhân (theo hướng dẫn):

Ví dụ: Tìm kết quả của phép nhân 3 x 6 = ?

• Bước 1: Từ số 3 ở cột 1, theo chiều mũi tên dóng sang phải.

• Bước 2: Từ số 6 ở hàng 1, theo chiều mũi tên dóng xuống dưới.

• Bước 3: Hai mũi tên gặp nhau ở số 18.

Ta có: 3 x 6 = 18.

b) Sử dụng bảng nhân để tìm kết quả các phép tính sau:

7 x 7

5 x 8

4 x 9

2 x 6

3 x 5                

9 x 2

Phương pháp: 

Sử dụng bảng nhân để tìm kết quả các phép tính.

Lời giải: 

a) Em chọn một số từ một hàng bất kỳ và một số từ một cột bất kỳ trong bảng. Sau đó dóng sang phải và dóng xuống dưới để tìm kết quả phép nhân hai số đó.

Ví dụ: 7 × 5 = 35; 4 × 8 = 32; …

b)

7 x 7 = 49

5 x 8 = 40                 

4 x 9 = 36

2 x 6 = 12

3 x 5 = 15

9 x 2 = 18

Bài 3 trang 33 SGK Toán 3 tập 1 - Cánh Diều

Sử dụng bảng nhân để kiểm tra kết quả các phép tính sau, nếu sai thì sửa lại cho đúng:

Phương pháp: 

Sử dụng bảng nhân để kiểm tra kết quả các phép tính rồi sửa lại kết quả đó.

Lời giải: 

Các phép tính sai:

4 x 2 = 9;

9 x 7 = 62;

5 x 5 = 30.

Sửa lại:

4 x 2 = 8;

9 x 7 = 63;

5 x 5 = 25

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan