Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 85, 86 Cánh Diều tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 85, bài 2, 3 trang 86 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 1 - Bài 2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác. Bài 1. Tìm số thích hợp cho ? trong bảng sau:

Bài 1 trang 85 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh Diều

Tìm số thích hợp cho ? trong bảng sau:

Phương pháp:

Đặc điểm của hình lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác

Lời giải:

Bài 2 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh Diều

Chọn từ đúng (Đ), sai (S) thích hợp cho ? trong bảng sau:

Phương pháp:

Đặc điểm của hình lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác

Diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác

Lời giải:

 

Hình lăng trụ đứng tam giác

Hình lăng trụ đứng tứ giác

Các mặt đáy song song với nhau.

Đ

Đ

Các mặt đáy là tam giác.

Đ

S

Các mặt đáy là tứ giác.

S

Đ

Mặt bên là hình chữ nhật.

Đ

Đ

Thể tích bằng diện tích đáy nhân với độ dài cạnh bên.

Đ

Đ

Diện tích xung quang bằng chu vi đáy nhân với độ dài cạnh bên.

Đ

Đ

 

Bài 3 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh Diều

Cho các hình 33a và hình 33b:

i) Hình nào trong các hình 33a, 33b là hình lăng trụ đứng tam giác? Hình lăng trụ đứng tứ giác?

ii) Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có ở Hình 33.

iii) Tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có ở Hình 33.

Phương pháp:

+) Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy cùng là hình tam giác và song song với nhau; mỗi mặt bên là hình chữ nhật.

+) Hình lăng trụ đứng tứ giác có 2 mặt đáy cùng là hình tứ giác và song song với nhau; mỗi mặt bên là hình chữ nhật.

+) Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng = chu vi đáy . chiều cao

+) Thể tích của hình lăng trụ đứng = diện tích đáy . chiều cao

Lời giải:

(i) Trong hình 33a, 33b ta thấy hình 33b là hình lăng trụ đứng tam giác, hình 33a là hình lăng trụ đứng tứ giác.

(ii)

+) Hình lăng trụ đứng tam giác (Hình 33b) 

Chu vi đáy là: 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh là: Sxq = 12.6 = 72 (cm2)

+) Hình lăng trụ đứng tứ giác (Hình 33a) 

Chu vi đáy là: 3 + 4 + 5 + 8 = 20 (cm)

Diện tích xung quanh là: Sxq = 20.5 = 100 (cm2).

(iii) 

+) Hình lăng trụ đứng tam giác (Hình 33b)

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác là: V = S.h = 6.6 = 36 (cm3)

+) Hình lăng trụ đứng tứ giác (hình 33a)

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác là: V = S.h = 30.5 = 150 (cm3).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan