Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 96, 97, 98 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Ôn tập hình học và đo lường

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 96, bài 4, 5 trang 97, bài 6, 7 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Ôn tập hình học và đo lường.

Bài 1 trang 96 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

a) Hình trên gồm có: Khối lập phương, hình vuông, hình chữ nhật, khối hộp chữ nhật, khối trụ, tam giác, tứ giác, hình tròn, khối cầu.

b) Các hình có đúng 4 đỉnh, 4 cạnh là hình vuông và hình chữ nhật, hình tứ giác. 

c) Các hình có 12 cạnh, 6 mặt là hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Bài 2 trang 96 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình chú gà con.

Trả lời:

Học sinh quan sát hình ảnh chú gà con ở thực tế hoặc trong sách vở để vẽ.

Một số hình ảnh tham khảo. 

Bài 3 trang 96 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

…… dm = 1 m     ……. cm = 1 dm     ……. mm = 1 cm

1 km = ……. m     1 m = ……. cm     1 m = ……. mm

Trả lời:

Dựa vào mỗi liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

10 dm = 1 m      10 cm = 1 dm     10 mm = 1 cm

1 km = 1 000 m     1 m = 100 cm     1 m = 1 000 mm

Bài 4 trang 97 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm: ki-lô-mét, mét, xăng-ti-mét hay mi-li-mét.

- Nên đo chiều dài sân bóng rổ theo đơn vị ………………………………….

- Nên đo chiều dài của con kiến theo đơn vị ………………………………….

- Nên đo chiều cao của em theo đơn vị ……………………………………….

- Nên đo khoảng cách giữa hai thành phố theo đơn vị ………………………..

Trả lời:

Em ước lượng chiều dài và lựa chọn đơn vị đo thích hợp.

- Nên đo chiều dài sân bóng rổ theo đơn vị mét.

- Nên đo chiều dài của con kiến theo đơn vị mi-li-mét.

- Nên đo chiều cao của em theo đơn vị xăng-ti-mét

- Nên đo khoảng cách giữa hai thành phố theo đơn vị ki-lô-mét.

Bài 5 trang 97 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm: cao hơn hay thấp hơn.

Trả lời:

Đầu tiên, em tính chiều cao của tòa nhà. Từ đó so sánh chiều cao tòa nhà với tổ mối. Lưu ý nhớ đổi đơn vị về cùng một đơn vị khi so sánh.

Chiều cao tòa nhà là:

360 × 2 + 200 = 920 (cm)

Đổi 9 m = 900 cm.

Mà 900 cm < 920 cm.

Do đó tòa nhà cao hơn tổ mối.

Bài 6 trang 98 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Trả lời:

Đọc giờ trên mỗi đồng hồ rồi xác định khoảng thời gian giữa hai đồng hồ liên tiếp. Từ đó xác định thời gian ở đồng hồ thứ 5.

Em có thể thấy đồng hồ sau chỉ thời gian nhiều hơn đồng hồ trước 5 phút.

Vậy đồng hồ thứ 5 chỉ 3 giờ 2 phút.

Bài 7 trang 98 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối nhiệt kế phù hợp với hình ảnh.

Trả lời:

Em quan sát tranh đọc nhiệt độ trên nhiệt kế dựa vào mức thủy ngân đậm màu.

Rồi từ đó chọn hình phù hợp và nối. 

Bài 8 trang 98 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Em chọn một con vật dưới đây rồi xếp hình.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan