Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills Review 4 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills Review 4 trang 122 Tiếng Anh lớp 10 Global Success. Write a paragraph (120 - 150 words) about things you should or shouldn't do to reduce the negative impact of travelling on the environment. You may use the ideas in the reading to help you.

Xem thêm: Review 4

Listening

1. Listen and choose the best title for the talk.

(Nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

A. Information about a day trip

(Thông tin về một chuyến đi trong ngày)

B. What we should do during a trip

(Chúng ta nên làm gì trong một chuyến đi)

C. Reviews of a day trip

(Nhận xét về một chuyến đi trong ngày)

Bài nghe:

Hello everybody. This Saturday we're all going on a trip to an ancient village just outside the city and I'd just like to give you some information about the trip. We're leaving from here at 8.30 in the morning. It's an 8-hour trip so we'll probably be back at 4.30 p.m. We're going to visit three of the most famous attractions in the village. The first one is a large ancient house. It was built 600 years ago and its architecture is very impressive. After that we're going to have lunch with a local family. The family is going to prepare the most delicious locally made food for us and I'm sure we'll enjoy it. I think we'll stay there about 45 minutes. Then we're going to walk to the third attraction - the village pagoda. It's one of the oldest and biggest pagodas in the country and is surrounded by different types of trees. We can walk around the pagoda and learn about its interesting history. The pagoda is very beautiful so you can take some excellent photographs there. So don't forget to bring your camera with you. And remember: Don't drop litter or pick flowers on the roadside while you are visiting the places.

Dịch:

Chào mọi người. Thứ bảy này, tất cả chúng ta sẽ có một chuyến đi đến một ngôi làng cổ ngay bên ngoài thành phố và tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về chuyến đi. Chúng ta sẽ khởi hành từ đây lúc 8:30 sáng. Chuyến đi kéo dài 8 giờ nên có thể chúng ta sẽ quay lại lúc 4:30 chiều. Chúng ta sẽ đến thăm ba trong số những điểm tham quan nổi tiếng nhất trong làng. Ngôi đầu tiên là một ngôi nhà cổ lớn. Nó được xây dựng cách đây 600 năm và kiến trúc của nó rất ấn tượng. Sau đó, chúng ta sẽ ăn trưa với một gia đình địa phương. Gia đình sẽ chuẩn bị những món ăn địa phương ngon nhất cho chúng ta và tôi chắc rằng chúng tôi sẽ thích nó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở đó khoảng 45 phút. Sau đó, chúng ta sẽ đi bộ đến điểm tham quan thứ ba - chùa làng. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất trong cả nước và được bao quanh bởi các loại cây khác nhau. Chúng ta có thể dạo quanh chùa và tìm hiểu về lịch sử thú vị của nó. Chùa rất đẹp nên bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp ở đó. Vì vậy, đừng quên mang theo máy ảnh bên mình. Và hãy nhớ: Đừng vứt rác bừa bãi hoặc hái hoa ven đường khi bạn đang tham quan các địa điểm.

Lời giải: 

Đáp án: A. Information about a day trip

(Thông tin về một chuyến đi trong ngày)

Thông tin: … and I'd just like to give you some information about the trip. 

(và tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về chuyến đi.)

 2. Listening again and complete the notes with no more than TWO words.

(Nghe lại và hoàn thành các ghi chú với không quá HAI từ.)

Day trip

Time to leave: 8.30 a.m.

Trip will take: (1) ______ hours

Activities:

- Visiting an ancient (2) ______ built 600 years ago

- Having lunch with a(n) (3) ______ and enjoying local food

- Seeing the oldest and biggest (4) ______ in the country

Do not:

drop (5) ______ or pick flowers on the roadside

Bài nghe:

Hello everybody. This Saturday we're all going on a trip to an ancient village just outside the city and I'd just like to give you some information about the trip. We're leaving from here at 8.30 in the morning. It's an 8-hour trip so we'll probably be back at 4.30 p.m. We're going to visit three of the most famous attractions in the village. The first one is a large ancient house. It was built 600 years ago and its architecture is very impressive. After that we're going to have lunch with a local family. The family is going to prepare the most delicious locally made food for us and I'm sure we'll enjoy it. I think we'll stay there about 45 minutes. Then we're going to walk to the third attraction - the village pagoda. It's one of the oldest and biggest pagodas in the country and is surrounded by different types of trees. We can walk around the pagoda and learn about its interesting history. The pagoda is very beautiful so you can take some excellent photographs there. So don't forget to bring your camera with you. And remember: Don't drop litter or pick flowers on the roadside while you are visiting the places.

Dịch:

Chào mọi người. Thứ bảy này, tất cả chúng ta sẽ có một chuyến đi đến một ngôi làng cổ ngay bên ngoài thành phố và tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về chuyến đi. Chúng ta sẽ khởi hành từ đây lúc 8:30 sáng. Chuyến đi kéo dài 8 giờ nên có thể chúng ta sẽ quay lại lúc 4:30 chiều. Chúng ta sẽ đến thăm ba trong số những điểm tham quan nổi tiếng nhất trong làng. Ngôi đầu tiên là một ngôi nhà cổ lớn. Nó được xây dựng cách đây 600 năm và kiến trúc của nó rất ấn tượng. Sau đó, chúng ta sẽ ăn trưa với một gia đình địa phương. Gia đình sẽ chuẩn bị những món ăn địa phương ngon nhất cho chúng ta và tôi chắc rằng chúng tôi sẽ thích nó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ở đó khoảng 45 phút. Sau đó, chúng ta sẽ đi bộ đến điểm tham quan thứ ba - chùa làng. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất trong cả nước và được bao quanh bởi các loại cây khác nhau. Chúng ta có thể dạo quanh chùa và tìm hiểu về lịch sử thú vị của nó. Chùa rất đẹp nên bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp ở đó. Vì vậy, đừng quên mang theo máy ảnh bên mình. Và hãy nhớ: Đừng vứt rác bừa bãi hoặc hái hoa ven đường khi bạn đang tham quan các địa điểm.

Lời giải:

1. 8 2. house 3. local family 4. pagoda 5. litter

Speaking

Imagine that you are going on a day trip. Work in pairs. Discuss and plan your trip. Use the following points to help you.

(Hãy tưởng tượng rằng bạn đang có một chuyến du lịch trong ngày. Làm việc theo cặp. Thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn. Sử dụng những điểm sau đây để giúp bạn.)

- Where you will go

(Bạn sẽ đi đâu)

- When you will leave

(Khi nào bạn rời đi)

- Which attractions you will visit

(Những điểm du lịch bạn sẽ đến thăm)

- Things you should avoid doing on the trip to protect the environment

(Những điều bạn nên tránh trong chuyến đi để bảo vệ môi trường)

Lời giải: 

Day trip to discover Nha Trang & Yang Bay Waterfall

Time to leave: 6.30 a.m.

Trip will take: 5 hours

Activities:

- enjoy stunning views of Yang Bay Waterfall

- have lunch at Memento Country Home

- visit Dien Khanh Citadel and Long Son Pagoda

- stop at the Po Nagar Cham Towers and discover the intriguing story of the Chams

- experience local life as you stop at villages and markets

Do not: drop litter or catch fish in the waterfall

Dịch:

Chuyến đi trong ngày khám phá Nha Trang & Thác Yang Bay

Giờ xuất bến: 6h30

Chuyến đi sẽ mất: 5 tiếng

Các hoạt động:

- tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp ra Thác Yang Bay

- ăn trưa tại Memento Country Home

- tham quan thành Diên Khánh và chùa Long Sơn

- dừng chân tại Tháp Chàm Po Nagar và khám phá câu chuyện hấp dẫn của người Chăm

- trải nghiệm cuộc sống địa phương khi bạn dừng chân tại các ngôi làng và chợ

Không: xả rác hoặc bắt cá trong thác nước

Reading

1. Read the text. Match the highlighted words with their meanings.

(Đọc văn bản. Nối các từ được làm nổi bật với nghĩa của chúng.)

The more people travel, the bigger impact they may have on the environment. How can we reduce it while travelling? Here are some advice.

Reduce your carbon footprint while travelling. Since flying produces more carbon footprint than any other means of transport, you should only fly when the trip is long. During the trip, you should walk, cycle or use public transport as much as you can. This not only helps to keep the environment clean, but also allows you to enjoy the beauty of nature and interact with local people. 

Choose eco-friendly activities that benefit animals and the ecosystem. Avoid activities that allow you to touch or ride animals because they disturb their natural patterns and attract many people. Instead, visit wildlife parks or organic farms. These will help you understand and respect the nature more and stop doing things that harm the environment.

Words

Meanings

1. interact 

a. to be good for someone or something 

2. benefit 

b. to talk or do things with other people 

3. disturb 

c. to interrupt what people are doing and make them angry 

Phương pháp: 

1. interact (v): tương tác

2. benefit (v): hưởng lợi, có lợi

3. disturb (v): làm xáo trộn, gián đoạn

Dịch:

Càng nhiều người đi du lịch, tác động của họ đến môi trường càng lớn. Làm thế nào chúng ta có thể giảm nó trong khi đi du lịch? Đây là một số lời khuyên.

Giảm lượng khí thải carbon của bạn khi đi du lịch. Vì đi máy bay tạo ra nhiều khí thải carbon hơn bất kỳ phương tiện giao thông nào khác, bạn chỉ nên bay khi chuyến đi dài. Trong chuyến đi, bạn nên đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng nhiều nhất có thể. Điều này không chỉ giúp giữ sạch môi trường mà còn cho phép bạn tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và giao lưu với người dân địa phương.

Chọn các hoạt động thân thiện với môi trường có lợi cho động vật và hệ sinh thái. Tránh các hoạt động cho phép bạn chạm vào hoặc cưỡi động vật vì chúng làm xáo trộn mô hình tự nhiên của chúng và thu hút nhiều người. Thay vào đó, hãy đến thăm các công viên động vật hoang dã hoặc các trang trại hữu cơ. Những điều này sẽ giúp bạn hiểu và tôn trọng thiên nhiên hơn và ngừng làm những việc gây hại cho môi trường.

Lời giải:

1. b 2. a 3. c

Dịch:

1. tương tác = nói chuyện hoặc làm nh ững việc với người khác

2. lợi ích = để tốt cho ai đó hoặc điều gì đó

3. gián đoạn = làm gián đoạn những gì mọi người đang làm và làm cho họ tức giận

2. Read the text again and choose the best answers.

(Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. What is the main idea of the text?

A. Reducing the environmental impact of tourism

B. Visiting wildlife parks

C. Choosing suitable tourist attractions

2. An easy way to reduce your carbon footprint is to _________.

A. fly when you travel

B. walk when you arrive at the place

C. ride animals 

3. What can be inferred from the text?

A. Tourists are encouraged to watch the shows which are performed by animals.

B. Visits to organic farms or wildlife parks can be harmful to the environment.

C. Tourists should choose activities that are good for local people and the environment.

Lời giải:

1. A 2. B 3. C

Giải thích:

1. Thông tin: How can we reduce it while travelling? Here are some advice.

2. Thông tin: Reduce your carbon footprint while travelling. Since flying produces more carbon footprint than any other means of transport, you should only fly when the trip is long. During the trip, you should walk, cycle or use public transport as much as you can.

3. Thông tin: Choose eco-friendly activities that benefit animals and the ecosystem. Avoid activities that allow you to touch or ride animals because they disturb their natural patterns and attract many people. Instead, visit wildlife parks or organic farms. These will help you understand and respect the nature more and stop doing things that harm the environment.

Writing

Write a paragraph (120 - 150 words) about things you should or shouldn't do to reduce the negative impact of travelling on the environment. You may use the ideas in the reading to help you.

(Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về những việc nên làm hoặc không nên làm để giảm tác động tiêu cực của việc đi du lịch đến môi trường. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng trong bài đọc để giúp bạn.)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Lời giải:

There are several things that we should do to reduce the negative impact of travelling on the environment. Firstly, we should reduce our carbon footprint during the trip. We should only fly when the trip is long and choose environmentally-friendly means of transport such as cycling or public transport. Secondly, wherever we go, we should always protect our environment. By keeping it clean and safe, we can reduce the negative impact of travelling on the environment.

Dịch:

Có một số điều chúng ta nên làm để giảm tác động tiêu cực của việc đi du lịch đến môi trường. Đầu tiên, chúng ta nên giảm lượng khí thải carbon của chúng ta trong chuyến đi. Chúng ta chỉ nên đi máy bay khi chuyến đi dài ngày và lựa chọn các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như đạp xe hoặc các phương tiện công cộng. Thứ hai, dù đi đâu chúng ta cũng phải luôn bảo vệ môi trường của mình. Bằng cách giữ cho nó sạch sẽ và an toàn, chúng ta có thể giảm tác động tiêu cực của việc đi lại đối với môi trường.

Sachbaitap.com 

Bài viết liên quan