Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 10 trang 68 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 10 - Speaking

SPEAKING

Exercise 1. Below is some information about the Javan Rhinoceros - one of the rarest and most endangered large mammals in the world.

Dưới đây là một số thông tin về tê giác Javan - một trong số những loài động vật lớn có vú hiếm nhất và bị đe dọa nhiều nhất trên thế giới

 • Habitat: lowland rainforests in Indonesia and Vietnam
 • Population: only about 60 (Vietnam: only 2-7 animals left; Jawa - Indonesia: 50-60 animals left)
 • Appearance: grey in colour, hairless, having one horn 68
 • Weight: up to 1.5 tonnes.
 • Food: leaves, shoots, grasses, and fruit
 • Reasons for decline: habitat destruction and illegal hunting

Speak about the animals, considering these questions.

Nói về loài vật này, chú ý những câu hỏi sau

 1. Where do Javan Rhinoceros exist?
 2. What are they like?
 3. What conditions do they need to live?
 4. How many of them remain alive?
 5. Why are they in danger?

 

Exercise 2 .We all know that more and more species of animals are in danger because of the world population's need for raw materials, such as timber. Others are in danger because people kill them for their skins, or for parts of their bodies.

How should we solve the problems? What do you think about

Chúng ta đều biết ngày càng nhiều loài động vật đang bị đe dọa bởi nhu cầu của thế giới về nguyên liệu thô như gỗ. Một số loài khác bị đe dọa bởi con người giết chúng để lấy da, hoặc các bộ phận khác trên cơ thể.

Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết các vấn đề này? Bạn nghĩ sao về:

-     banning hunting?

-     educating people?

-     opening bigger and better zoo?

-     establishing funds for wildlife protection?

-     launching movements of reforesting?

 

Đáp án: (optional)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan