Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 11 trang 74 sách bài tập Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 11 - Speaking

SPEAKING

Complete the following conversation using the appropriate sentences from the box.

Hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng câu phù hợp trong bảng

a. I'm not sure. I will probably leave around the end of May.

b. I'm not sure. Actually, I probably won't rent a camper - it's too expensive.

c. Well, I've decided on one thing - I am going to go camping.

d. Yeah. Maybe I will go hiking and do some fishing.

e. I am going to be away for a week. I only have five days of vacation.

f. No. I need some time alone.

g. I haven't thought about that yet. I guess I will go to one of the national parks.

 

A: Have you made any vacation plans?

B: (1)______________________________       

A: That's great! For how long?

B: (2)______________________________       

A: So when are you leaving?

B: (3)______________________________         

A: And where are you going to go?

B: (4)______________________________

A: That sounds like fun.

B: (5)______________________________    

A: Are you going to rent a camper?

B: (6)______________________________

A: Are you going to go with anyone?

B: (7)______________________________        

 

Đáp án:

l. c      2. e      3. a      4. g      5. d      6. b      7. f

  

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan