Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 12 trang 82 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 12 - Speaking

SPEAKING

Following are the lines of two conversations which are mixed up. Sort them out and then put them in the correct order.

Dưới đây là các dòng của 2 cuộc hội thoại đã bị trộn lẫn vào nhau. Phân loại chúng ra và đặt vào thứ tự đúng

a.  Do you like jazz, Tom?

b. I like rock a lot.

c. No, I don’t. I can’t stand them.

d. I have tickets to the Great Concert on Friday night. Would you like to come?

e. That sounds fine. See you then.

f. It’s at 8:00.

g. No, I don’t like it very much. Do you?

h. No, he doesn’t. He plays the trumpet. So what kind of music do you like?

i. That sounds great. Let’s meet at the theater around 7:30.

j. Thanks. I’d love to. What time is the show?

k. Well, yes, I do. I’m a real fan of the famous jazz musician, Wynton Marsalis.

l. Who’s your favourite group?

m. Oh, does he play the piano?

n. The Cranberries. I love their music. How about you? Do you like them?


Conversation 1.

1. __d_____  2.________   3.________  4.________  5.________

Conversation 2.

1. ____a___  2.________   3.________  4.________  5.________

6. ________  7.________   8.________  9.________

 

Đáp án:

Conversation 1:

1. d     2. j     3. f     4. i     5. e

Conversation 2:

1. a     2. g     3. k     4. m     5. h     6. b     7. l     8. n     9. c

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan