Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 6 trang 42 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6 - Speaking

SPEAKING

Exercise 1. Pearl is going to Sri Lanka. She asks Martha about what she should take on the trip. Put their words (a-l) in the right order.

Pearl đang định đến Sri Lanka. Cô ấy hỏi Martha nên mang theo thứ gì cho chuyến đi. Sắp xếp các câu của họ theo thứ tự đúng 

a. I’m making a list of things I should take on my trip to Sri Lanka. Can you give me some advice?

b. That’s a nice idea. What clothes should I bring?

c. Really? Then I’ll take a couple of pullovers.

d. I’m going in August.

e. What? Do you think it’s going to rain?

f. OK. Anything else?

g. Well, August is the rainy season in Sri Lanka - you ought to be ready for bad weather. And a good insect spray is very helpful. The mosquitoes can be very unpleasant, if not dangerous.

h. Take an extra empty bag. You never know what you may want to bring back as souvenirs. And don’t forget to take your camera. It’s such a fascinating country.

i. Well, when I was in Sri Lanka, the thing I needed most of all was a sun hat. It can get very hot. You should take some sun cream, as well.

j. Are you going in the rainy season?

k. You should pack some warm clothes, too because it gets cold at night.

l. Then you’d better take an umbrella, as well.

Write the order here. The first one has been done for you.

Viết thứ tự vào đây. Câu 1 đã được làm mẫu cho bạn

1.__a____ 3.________ 5._________ 7._________ 9._________ 11.________

2._______ 4.________ 6._________ 8._________10._________ 12.________ .

 

Đáp án:

1. a            3. b              5. c             7. e              9. d              11. f

2. i             4. k              6. l              8. j              10. g            12. h

 

Exercise 2. Speak about the things Pearl should take on the trip and give reasons.

Nói về những thứ Pearl nên mang theo trong chuyến đi và nêu lí do

Đáp án: (optional)

Exercise 3. Imagine you are going camping in the mountains with some of your classmates for the weekend. Decide which of these things are essential and give reasons.

Tưởng tượng bạn sắp đi cắm trại trên núi với một số bạn cùng lớp vào cuối tuần. Quyết định xem những thứ nào sau đây là cần thiết và đưa ra lí do

camera           warm clothes           rucksack             sun cream            lighter            

tent                torch                       toilet articles       sleeping bags       food and water

cooking pots    sports shoes            insect spray        sun hat                raincoat

 

Đáp án: (optional)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan