Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 8 trang 61 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải bài tập phần Speaking - Unit 8 trang 61 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

C. SPEAKING

The sentences in the following conversation are jumbled. Put them in the correct order and practise reading the conversation.

Các câu dưới đây đang ở vị trí lộn xộn. Đưa chúng về đoạn hội thoại hoàn chỉnh. 

A. Are there any special celebrations in the United States that we don’t have in Vietnam?

B. I think one of the most interesting celebrations is Earth Day.

C. It’s on 22ntl April.

D. What is it?

E. They give speeches about saving the environment and cleaning the environment around them.

F. Well, there are several of them.

G. Can you tell me about some of them?

H. When is it?

I. It’s a day when people think about protecting the earth.

J. How do people celebrate it?

Write your answers here:

1. A                     2.                     3.                     4. __________ 5. _________

6.____________  7. __________  8. __________  9. __________ 10. ________

Hướng dẫn giải 

1. A                     2. F                  3.G                  4. B                  5. D

6. I                      7. H                 8.C                   9. J                  10. E 

Cả đoạn hội thoại

A. Are there any special celebrations in the United States that we don’t have in Vietnam?
F. Well, there are several of them.
G. Can you tell me about some of them?
B. I think one of the most interesting celebrations is Earth Day.
D. What is it?
I. It’s a day when people think about protecting the earth.
H. When is it?
C. It’s on 22ntl April.
J. How do people celebrate it?
E. They give speeches about saving the environment and cleaning the environment around them.

Dịch đoạn văn

A. Có những lễ kỷ niệm đặc biệt nào ở Hoa Kỳ mà chúng ta không có ở Việt Nam?
F. Vâng, có một vài ngày lễ đó.
G. Bạn có thể cho tôi biết về một vài cái không?
B. Tôi nghĩ rằng một trong những lễ kỷ niệm thú vị nhất là Ngày Trái Đất.
D. Nó là cái gì vậy?
I. Đó là một ngày mà mọi người nghĩ đến việc bảo vệ trái đất.
H. Khi nào nhỉ?
C. Ngày 22 tháng 4.
J. Làm thế nào để mọi người ăn mừng nó?
E. Họ đưa ra những bài diễn thuyết về việc cứu vãn môi trường và làm sạch môi trường xung quanh.

     

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan