Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 31 - Unit 4 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner. Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.

1. Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.
Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.

1. -  Don't you see the sign?

-  Yes, I do, but what does it mean?

-  It means you mustn't walk on the grass.

2. -  You don't have the key, do you?

-  No, I don't. I'm going to climb through the window.

Are you really?

- Just kidding. I'm using the back door. It isn't locked.

3. - I've just come back from Scotland.

-  Wow... Did you visit Edinburgh?

-  Yes, I did, and I spent a whole day on the Royal Mile.

-  I do wish I could visit it one day.

Key - Đáp án:

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan