Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 77, 78, 79 Sách bài tập Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập cuối chương 7. Hình học trực quan. Tính đối xứng của mặt phẳng trong thế giới tự nhiên- sách bài tập Toán 6 tập 2 sách chân trời sáng tạo trang 77, 78, 79: bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một số xe cứu thương có dòng chữ này dưới đây ở đầu xe. Dòng chữ này có nghĩa là gì? Tại sao lại có dòng chữ này ở đầu xe?

Bài 1 trang 77 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ. Em hãy cho biết đó là hình gì.

Trả lời:

Coi đường nét đứt như một cái gương, vẽ thêm sao cho khi gập hình theo đường nét đứt ta được hai phần giống hệt và chồng khít lên nhau.

Hình sau khi được vẽ thêm có đường nét đứt là trục đối xứng.

Hình a)

Hình b:

Hình a) là hình mặt người. Hình b) là hình cây thông.

Bài 2 trang 78- SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

 Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn.

Trả lời:

Bài 3 trang 78 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dưới đây là hình ảnh một số di tích ở Hà Nội. Em hãy tìm tính đối xứng và cho biết tên các di tích này.

Phương pháp:

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Trả lời:

Cả hai hình đều có trục đối xứng và không có tâm đối xứng được biểu diễn như trên hình vẽ:

Hình a) là Khuê Văn Các, Hà Nội.

Hình b) là Nhà hát lớn Hà Nội.

 

Bài 4 trang 78- SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Dưới đây là một số hoa văn trang trí. Hãy chỉ ra tính đối xứng của chúng.

b) Tìm ba hoa văn khác có tính đối xứng 

Trả lời:

a) Theo thứ tự từ trên xuống, hình thứ nhất có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

Hình thứ 2 có tâm đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

Hình thứ ba có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

b) Ba hoa văn khác có tính đối xứng.

Hình thứ nhất có trục đối xứng.

 

Bài 5 trang 78 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chữ cái nào trong mỗi từ sau có tính đối xứng? Với mỗi từ, hãy nêu tên tỉnh thành tương ứng.

a) H O A B I N H;

b) N G H E A N;

c) B E N T R E;

d) B A C K A N;

e) Q U A N G T R I;

g) D A N A N G.

Trả lời:

Các chữ cái HOI vừa cí trục đối xứng vừa có tâm đối xứng..

Các chữ cái ACETMU có trục đối xứng.

Chữ cái N có tâm đối xứng.

Tên các tỉnh là:

a) Hòa Bình;

b) Nghệ An;

c) Bến Tre;

d) Bắc Kạn;

e) Quảng Trị;

g) Đà Nẵng.

Bài 6 trang 79- SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

 Hình vỏ ốc và chiếc lá sau đây, hình nào có tính đối xứng? Hãy tìm ba hình động vật có tính đối xứng.

Trả lời:

Hình vỏ ốc không có tính đối xứng (không có trục đối xứng và không có tâm đối xứng).

Hình chiếc lá có tình đối xứng (có trục đối xứng).Một số hình động vật có tính đối xứng:


Bài 7 trang 79 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một số xe cứu thương có dòng chữ này dưới đây ở đầu xe. Dòng chữ này có nghĩa là gì? Tại sao lại có dòng chữ này ở đầu xe?

Trả lời:

Trục đối xứng như là một chiếc gương.

Nếu ta nhìn qua gương thì dòng chữ ở đầu xe sẽ qua trụ đối xứng và hiện trên gương là AMBULANCE có nghĩa là xe cứu thương. Dòng chữ ngược này xuất hiện ở đầu xe để người lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu biết đó là xe cứu thương để nhường đường.

Bài 8 trang 79 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bàn cờ vua gồm 8 hàng (đánh số từ 1 đến 8) và 8 cột (đánh các chữ cái từ a đến h).

a) Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của bàn cờ vua.

b) Mã trắng nằm ở ô b1, hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua tâm đối xứng.

c) Vua trắng nằm ở ô e1, hãy tìm quân cờ đối xứng với nó qua trục đối xứng ngang (đường thẳng giữa hàng 4 và hàng 5).

Trả lời:

a) Bàn cờ vua có 4 trục đối xứng gồm: hai đường chéo của bàn cờ, trục ngang là đường thẳng giữa hàng 4 và 5, trục dọc là đường thẳng giữa cột d và cột e.

b) Mã trắng ở ô b1, có hình đối xứng qua tâm là mã đen ở ô g8.

c) Vua trắng ở ô e1, có hình đối xứng qua trục ngang (giữa hàng 4 và hàng 5) là vua đen ở ô e8.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan