Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn trang 52, 53 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 52, câu 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Dựa vào SGK, tr 84, viết từ ngữ chỉ màu sắc từng bộ phận của mỗi đồ vật.

Câu 1 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dựa vào SGK, tr 84, viết từ ngữ chỉ màu sắc từng bộ phận của mỗi đồ vật.

- Gấu bông

- Ô tô

- Lật đật

- Chong chóng

Phương pháp:

Em quan sát kĩ màu sắc các đồ vật trong SGK và viết vào vở bài tập.

Trả lời:

1. nâu, vàng, đen, đỏ, hồng.

2. vàng, cam, đen, xanh dương.

3. đỏ, trắng, nâu, đen, vàng, hồng.

4. cam, vàng, xanh dương, xanh lá cây, xám.

Câu 2 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước câu dùng để hỏi về con lật đật.

Phương pháp:

Câu để hỏi là câu có dấu chấm hỏi ở cuối.

Trả lời:

Câu 3 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp vào ô trống.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu văn và xác định xem câu đó dùng để làm gì để điền dấu cho phù hợp.

- Dùng dấu chấm hỏi với câu hỏi.

- Dùng dấu chấm với câu để nêu đặc điểm.

Trả lời

Câu 4 trang 53 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ một con vật nuôi em thích. Đặt tên cho bức vẽ.

Hướng dẫn:

Học sinh lựa chọn một con vật nuôi yêu thích, vẽ vào vở bài tập sau đó đặt tên cho bức vẽ. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan