Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1 Tóc xoăn và tóc thẳng trang 15 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 tuần 3: Câu 1 trang 15, câu 2 trang 15 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Viết từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh.

Câu 1 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh.

Phương pháp:

Em quan sát kĩ bức tranh và viết những từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật vào vở bài tập.

Trả lời:

- Từ ngữ chỉ hoạt động của người: cuốc đất, giặt quần áo, tưới cây

- Từ ngữ chỉ hoạt động của con vật: sủa, hót, gáy, nhặt thóc.

Câu 2 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết câu hỏi và câu trả lời về người, con vật ở bài tập 1.

M: - Ai tưới cây?

=> Bạn nhỏ tưới cây.

Phương pháp:

Em dựa vào bức tranh và những từ ngữ tìm được ở bài tập 1 để hỏi và trả lời.

Trả lời:

Ai cuốc đất?

-> Bố cuốc đất.

Ai giặt quần áo?

-> Mẹ giặt quần áo.

Con gì mổ thóc?

-> Con gà mổ thóc.

- Con gì đang sủa?

-> Con chó đang sủa.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan