Bài 1 trang 41 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Các quyền của trẻ em theo Công ước Liên hợp quốc có thể chia thành 4 nhóm quyền:Quyền sống còn,Quyền bảo vệ,Quyền tham gia,Quyền phát triển.

Bài tập 1: Các quyền của trẻ em theo Công ước Liên hợp quốc có thể chia thành mấy nhóm quyền ? Đó là những nhóm quyền nào ?

Trả lời 

Các quyền của trẻ em theo Công ước Liên hợp quốc có thể chia thành 4 nhóm quyền

Đó là những nhóm quyền:

+Quyền sống còn

+ Quyền bảo vệ

+Quyền tham gia

+Quyền phát triển


 

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan