Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 11 trang 24 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Điểm giống và khác nhau giữa cacbonhidrat và lopit là gì?

Điểm giống và khác nhau giữa cacbonhidrat và lopit là gì?

Hướng dẫn trả lời

-    Giống nhau

+ Được cấu tạo từ C, H, O

+ Đều là nguồn dự trữ năng luợng của tế bào và cơ thể

 + Đều là thành phần cấu trúc của tế bào.

-    Khác nhau

Đặc điểm

Cacbohiđrat

Lipit

Cấu trúc

-   C, H, O trong đó có nhiều O

-   Có liên kết glicôzit

-   C, H, O trong đó có ít O

-   Có liên kết este

Tính chất

-   Tan nhiều trong nuớc

-   Dễ bị thuỷ phân

-   Không tan trong nuớc, kị nước

-   Tan trong dung môi hữu cơ

Vai trò

-   Cung cấp và dự trữ năng lượng

-   Cấu trúc tế bào

-    Dự trữ năng luợng và nhiều chức năng sinh học khác

-    Tham gia cấu trúc màng, thành phần của vitamin, hoocmôn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan