Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14 trang 25 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Các chất hữu cơ trong tế bào như tinh bột, dầu, prôtêin và axit nuclêic : a) Được cấu tạo từ những đơn phân nào ? b) Tên gọi các liên kết giữa các đơn phân trong mỗi chất hữu cơ đó ?

Các chất hữu cơ trong tế bào như tinh bột, dầu, prôtêin và axit nuclêic :

a)   Được cấu tạo từ những đơn phân nào ?

b)   Tên gọi các liên kết giữa các đơn phân trong mỗi chất hữu cơ đó ?

Hướng dẫn trả lời 

a)   Các đơn phân

-    Tinh bột cấu tạo từ các đơn phân là glucôzơ.

-     Dầu cấu tạo từ các đơn phân là glixêrol và axit béo.

-    Prôtêin cấu tạo từ các đơn phân là axit amin.

-    Axit nuclêic cấu tạo từ các đơn phân là nuclêôtit.

b)  Tên gọi các liên kết

-    Các glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết glucozit.

-    Các glixêrol và axit béo liên kết với nhau bằng liên kết este.

-     Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit.

-     Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan