Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 17 trang 27 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Prôtêin trong tự nhiên có những bậc cấu trúc nào ? Bậc cấu trúc nào quyết định đến cấu trúc không gian của nó ?

Prôtêin trong tự nhiên có những bậc cấu trúc nào ? Bậc cấu trúc nào quyết định đến cấu trúc không gian của nó ?

 Hướng dẫn trả lời

-    Những bậc cấu trúc của prôtêin trong tự nhiên :

+ Cấu trúc bậc một: là số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit tạo nên tính đặc trưng cho mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc hai : là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian co xoắn hoặc gấp nếp, được giữ vững nhờ liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau.

+ Cấu trúc bậc ba : là hình dạng prôtêin trong không gian ba chiều do cấu trúc bậc hai cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho mỗi loại prôtêin.

+ Cấu trúc bậc bốn : một số loại prôtêin gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit liên kết với nhau.

- Cấu trúc bậc một prôtêin có vai trò rất quan trọng, nó xác định nên tính đặc thù, đa dạng của prôtêin đồng thời quyết định cấu trúc bậc hai, bậc ba của prôtêin. Vì vậy, cấu trúc bậc một là cấu trúc quyết định nên cấu trúc không gian của prôtêin.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan