Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18 trang 28 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoàn chỉnh bảng sau:

Hoàn chỉnh bảng sau:

Loại prôtêin

Chức năng

Ví dụ

Prôtêin cấu trúc

 

 

Prôtêin enzim

 

 

Prôtêin hoocmôn

 

 

Prôtêin dự trữ

 

 

Prôtêin vận chuyển

 

 

Prôtêin thụ thể

 

 

Prôtêin co dãn

 

 

Prôtêin bảo vệ

 

 

 

Hướng dẫn trả lời:

Loại prôtêin

Chức năng

Ví dụ

Pôtêin cấu trúc

Cấu trúc nên tế bào và cơ thể.

Kêratin cấu tạo nên lông, tóc, móng. Sợi côlagen cấu tạo nên mô liên kết.

Prôtêin enzim

Xúc tác cho các phản ứng sinh hoá.

Lipaza thuỷ phân lipit. Xenlulaza thuỷ phân xenlulôzơ

Prôtêin

hoocmôn

Điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào và cơ thể.

Insulin điều chỉnh hàm lượng đường trong máu...

Prổtêin dự trữ

Dự trữ các axit amin.

Anbumin dự trữ trong trứng gà... Glôbulin dự trữ trong các cây họ Đậu.

Prôtêin vận chuyển

Vận chuyển các chất.

Hêmôglôbin vận chuyển 02 và C02.

Prôtêin thụ thể

Giúp tế bào nhận tín hiệu hoá học.

Các prôtêin thụ thể trên màng sinh chất.

Prôtêin co dãn

Co cơ, vận chuyển, phân bào.

Actin và miôzin trong cơ.

Prôtêin bảo vệ

Chống bệnh tật.

Các kháng thể, inteíêron chống lại sự xâm nhập của virut và vi khuẩn.

Sachbaitap.comBài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan