Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 22 trang 31 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của axit nuclêic với prôtêin.

  Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của axit nuclêic với prôtêin.

Hướng dẫn trả lời:

Axit nuclêic

Prôtêin

-   Chiều dài phân tử lớn (hàng trăm micrômet).

-   Khối lượng phân tử ADN lớn, hàng triệu đvC.

-   ADN có 2 mạch, ARN có 1 mạch.

-   Đơn phân là nuclêôtit.

-   Trong ADN có 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X), trong ARN có 4 loại nuclêôtit (A, u, G, X).

-   Các nuclêôtit trên mạch đơn nối với nhau bằng liên kết phôtphođieste.

-   Thể hiện tính axit.

-   Phân tử ADN có nhiều gen, phân tử ARN được mã hoá bởi 1 gen.

-   Có khả năng nhân đôi.

-   Thực hiện chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

-   Chiều dài phân tử nhỏ (tối đa 0,1 micrômet).

-   Khối lượng phân tử nhỏ, tối đa 1,5 triệu đvC.

-   Có 1 ; 2 ; 3 ; hoặc 4 chuỗi pôlipeptit.

-   Đơn phân là axit amin.

-   Có hơn 20 loại axit amin.

-    Chuỗi pôlipeptit nối với nhau bằng liên kết peptit.

-  Vừa thể hiện tính axit, vừa thể hiện tính bazơ,

-   Phân tử prôtêin được mã hoá bởi 1 gen cấu trúc xác định

-   Không có khả năng tự nhân đôi.

-    Có chức năng đa dạng, tham gia vào các hoạt động sống của tế bào và biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan